NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 11 grudnia 2018 r.
Imieniny obchodzą Waldemar, Damazy

Dofinansowanie kosztów kształcenia dla nauczycieli

Uprawnionymi do otrzymania dopłat do czesnego są nauczyciele zatrudnieni w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna:

1/ co najmniej przez okres jednego roku w danej szkole w pełnym wymiarze czasu, a w uzasadnionych przypadkach na ½ etatu,

2/ otrzymali co najmniej dobrą ocenę oraz pozytywną, merytorycznie uzasadnioną opinię dyrektora szkoły dotyczącą kierunku kształcenia, a w przypadku dyrektora szkoły opinię organu prowadzącego.

Dopłaty do czesnego przyznaje Burmistrz Miasta Lipna  dwa razy w roku / kwiecień i listopad danego roku/ po uprzednim zaopiniowaniu wniosków przez komisję ds. przyznawania dopłat do czesnego. Kwota dopłaty nie może przekroczyć 50% kosztów poniesionych przez nauczyciela. Z dopłaty do czesnego mogą korzystać nauczyciele, którzy dokształcają się na:

1/studiach licencjackich,

2/studiach magisterskich,

3/ studiach podyplomowych,

4/ kursach kwalifikacyjnych.

Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem z uczelni lub Zakładu Kształcenie Nauczycieli potwierdzającym zaliczenie semestru, za który ubiega się o dofinansowanie lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz udokumentować poniesione koszty. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzedu Miasta do dnia 31 maja / za I semestr/ oraz do dnia 31 października / za II semestr/ danego roku.

Dokumenty do pobrania:

wniosek

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.bip.umlipno.pl/page,wybory_samorzadowe_2018r,301.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/pl,page,budzet_partycypacyjny_dla_gminy_miasta_lipna_2019,326.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/download/1530006896.pdfhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2018_rok,3451.html#tresc_stronyhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,szlak_turystyki_pieszej,120.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=OBy53FejKvAhttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/http://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.ofertyinwestycyjne.pl/js/oferty/184.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://www.umlipno.pl/download/1240304003-lipno.swfhttp://http://http://