NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 16 lipca 2024 r.
Imieniny obchodzą Maria, Stefan, Eustachy

Lech Bramorski

Lekarz – ginekolog-położnik, działacz służby zdrowia i samorządowy

Należy do tych wybitnych postaci związanych z Lipnem, którzy pełniąc różne funkcje w służbie zdrowia cieszyli się niesłabnącym uznaniem i posiadali niekwestionowany autorytet wśród lokalnej
społeczności. Do nich zalicza się Lech Bramorski.

Urodził się 12 lutego 1934r. w miejscowości Bieżuń, wielodzietnej rodzinie chłopskiej jako syn Stanisława i Marianny. Studia wyższe ukończył w 1959 r. w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, w której pracował do 1963 r. Dalszą pracę zawodową postanawia kontynuować w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Chrostkowie, gdyż mieszkańcy wsi w tym okresie czasu pilnie potrzebują opieki lekarskiej. Zostaje powołany na stanowisko kierownika tego Ośrodka Zdrowia.
Jednocześnie podejmuje pracę w Szpitalu w Lipnie na oddziale położniczo-ginekologicznym. Kontynuuje rozpoczętą specjalizację w Klinice w Szczeciniei zdobywa specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z dziedziny położnictwa i ginekologii, oraz drugiego stopnia z organizacji ochrony zdrowia jako pierwszy w tym czasie w powiecie.
Po powołaniu na stanowisko kierownika Powiatowego Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej zamieszkuje w Lipnie. W okresie piastowania tej funkcji z Jego inicjatywy i osobistego zaangażowania podjęto wiele istotnych decyzji widocznych po dzień dzisiejszy – między innymi o dobudowie pawilonu szpitalnego przy istniejącym szpitalu w którym mieściły się oddziały zabiegowe – położnictwo, ginekologia i chirurgia, również decyzje o budowie nowego szpitala, który to funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Jednocześnie był jednym z pomysłodawców utworzenia w Lipnie przy Liceum Ogólnokształcącym Liceum Medycznego – Wydział Pielęgniarstwa. Sam znalazł się wśród lekarzy, którzy prowadzili zajęcia z przyszłymi pielęgniarkami. Wiele absolwentek tego Liceum Medycznego pracowało i pracuje po dzień dzisiejszy w Szpitalu w Lipnie.
Jednocześnie pełni funkcję Zastępcy Ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala w Lipnie, w którym to po wygraniu konkursu w 1972 roku obejmuje stanowisko ordynatora oddziału. Oddział ten pod Jego kierownictwem cieszył się bardzo dobrą renomą w województwie. W oddziale tym diagnozowane i skutecznie leczone były też tzw. „trudne przypadki”. Swoją rangę oddział zawdzięczał Ordynatorowi, który dla podległego personelu był wymagającym szefem, ale też dawał przykład swoim osobistym zaangażowaniem, pracowitością i poświęceniem w pracy. Wyspecjalizował w tym czasie wielu lekarzy ginekologów-położników którzy pracowali i obecnie pracują w Szpitalu w Lipnie. Wielu z nich pracuje do dziś poza granicami kraju –w Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Uczył ich rzetelnej wiedzy, sumienności, ale także dając osobisty przykład bezwzględnego szacunku dla zasad etyki lekarskiej i głębokiego umiłowania swojego zawodu. Dla chorej i przyszłej matki był uwielbianym, kochanym Panem Doktorem, dla specjalizujących się wymagającym nauczycielem i wzorem do naśladowania. To z Jego inicjatywy powstały w latach siedemdziesiątych Poradnia dla Kobiet i Szkoła Rodzenia przy ul. Kościuszki. Jako nieliczny z ordynatorów mógł być dumny z zerowej śmiertelności kobiet w związku z ciążą, porodem i połogiem, jak również najmniejszej umieralności noworodków nie tylko w województwie.
Pomimo takiego obciążenia pracą zawodową nigdy nie zapomniał o działalności społecznej. Był Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Koło w Lipnie i Wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego. Spotykając się z Kobietami w Kołach Gospodyń Wiejskich i Towarzystwie Planowania Rodziny jako lekarz prowadził tematyczne prelekcje.

Lata 1994-1998 to pracowity okres na stanowisku Przewodniczącego rady Miejskiej w Lipnie, jednocześnie delegata Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego we Włocławku, gdzie wolą delegatów został wybrany Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego.
W okresie pełnienia tych publicznych funkcji dla skuteczniejszych ich sprawowania postanawia ukończyć Studium Prawno-Samorządowe Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ponadto pracował w Komisji Samorządowej do powołania obecnych powiatów na szczeblu centralnym.

Lata 1998-2006 to piastowanie mandatu Radnego Rady Powiatu Lipnowskiego. Jednocześnie pracuje w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W latach 2000-2002 zostaje wybrany wolą Radnych delegatem do Związku Powiatów Polskich. Powierzony mandat Radnego Rady Powiatu wypełnia systematyczną pracą poprzez skuteczne interwencje w sprawach życiowych dla ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony interesów środowisk słabszych ekonomicznie, organizowanie życia lokalnego oraz kulturalnej i skutecznej obsługi mieszkańców miasta i powiatu. Wypracowywanie właściwych Uchwał z jednoczesnym zabieganiem o pozyskanie środków finansowych umożliwiających ich realizację.

Po przejściu na emeryturę nie przerywa swej pracy zawodowej. Pod presją społeczną chorej i przyszłej matki, jak i widząc trudną sytuację na rynku pracy swoich współmieszkańców, zwłaszcza samotnych matek i rodzin wielodzietnych postanawia uruchomić działalność własnego Niepublicznego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego BRA-MED. W Lipnie obejmując jednocześnie funkcję dyrektora i ordynatora tego zakładu. Z perspektywy niespełna piętnastu lat działalności można z całą stanowczością powiedzieć, iż był to pomysł słuszny, który w pełni realizuje oczekiwania chorych kobiet i przyszłych matek – w tym matek samotnych objętych bezpłatną, specjalistyczną całodobową opieką lekarską w każdy dzień tygodnia.
Potwierdzeniem tego są zapewne uzyskane przez placówkę dyplomy uznania i tytuły honorowe. Między innymi: „Dyplom uznania dla Szpitala Położniczo-Ginekologicznego BRA-MED. W Lipnie „Eskulap 2004” za całokształt pracy na rzecz Pacjentów, Honorowy Tytuł „Ośrodek Przyjazny Kobiecie dla Szpitala Położniczo-Ginekologicznego BRA-MED w Lipnie nadany przez Czytelniczki Miesięcznika „Twój Styl” w roku 2005 Dyplom dla Niepublicznego Zakładu Usług Medycznych BRA-MED. W Lipnie za zajęcie I miejsca w Plebiscycie Medycznym” w woj. kujawsko-pomorskim, „Gazety Pomorskiej w kategorii Przychodnia Przyjazna Pacjentom (2011r.). Dyplom Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla  iepublicznego Zakładu Usług Medycznych BRA-MED. W Lipnie za zajęcie I Miejsca w kat. Przychodnia Przyjazna Pacjentom. Plebiscyt Medyczny 2010 Gazety Pomorskiej (2011r.).

Natomiast Lech Bramorski za wybitne osiągnięcia zawodowe i społeczne uhonorowany został odznaczeniami państwowymi, resortowymi i tytułami honorowymi m.in.:
• Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984r.)
• Złota Odznaka „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia” (1985r.)
• Złoty Krzyż Zasługi (1989r.)
• Złota odznaka „Za zasługi dla województwa włocławskiego” (1997r.)
• Tytuł „Zasłużony dla Miasta Lipna” (2003r.) – uchwała RM VIII/66/2003 z dnia 1 października 2003r.
• Honorowany tytuł „Lekarz Przyjacielem Kobiety” nadany przez Czytelniczki miesięcznika „Twój Styl” (2003r.)
• Tytuł „ Eskulap 2003 Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej” nadany przez Pacjentki (2004r.)
• Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (2010r.)
• „Brylantowy laur Medyczny” nadany przez Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Lekarską za 50 lat pracy i godną postawę lekarza (2010r.)

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2013r.)

Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Wojedództwa Kujawsko - Pomorskiego (2013 r.)

Związek małżeński zawarł z Danutą Nowak. Małżonka była absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Jako lekarz stomatolog przez wiele lat pracowała w Przychodniach Lekarskich w Lipnie. Posiadają dwoje dzieci: córkę Katarzynę, lekarz ginekolog-położnik i syna Piotra – politologa.
Szlachetną i wielką miłością, i rozsądkiem obdarza swoje dzieci.

Jako lekarz i obywatel odznacza się dużą etyką zawodową i cieszy się dużym autorytetem i szacunkiem wśród pracowników i mieszkańców powiatu Lipnowskiego. Jest lekarzem społecznikiem. Pracę zawodową i społeczną zasłużył sobie na miano wybitnego Obywatela „małej Ojczyzny” – Ziemi Dobrzyńskiej.

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc