NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Poniedziałek 15 lipca 2024 r.
Imieniny obchodzą Henryk, Włodzimierz, Brunon

Program "Czyste Powietrze"

Program „Czyste powietrze” prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ( WFOŚiGW ) w Toruniu.

Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego Czyste Powietrze - 3 stycznia 2023 r.

W ramach porozumienia zawartego przez Gminę Miasta Lipna został w siedzibie naszego urzędu ( Plac Dekerta 8 ) utworzony  - Punkt Konsultacyjny w którym można uzyskać aktualne informacje na temat uzyskania dofinansowania np. wymiany pieca czy też termomodernizacji swojego budynku mieszkalnego.

Punkt konsultacyjny działa w poniedziałki i wtorki od godz. 8.00 do godz. 13.00 tj. 10 godzin w tygodniu. Tu można się dowiedzieć w jaki sposób należy się przygotować i co trzeba zrobić, aby w przypadku wymiany pieca, wymiany okien lub drzwi, czy dokonywaniu termomodernizacji móc skorzystać z dofinansowania z WFOŚiGW.

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć Wniosek. Aby móc złożyć Wniosek, należy się zarejestrować na stronie Funduszu Ochrony Środowiska, wypełnić znajdujący się tam druk wniosku, dołączyć wymagane załączniki (w formie elektronicznej) i przesłać całość  do WFOŚiGW w Toruniu, lub wydrukować i przesłać pocztą tradycyjną, lub wydrukować i dostarczyć do naszego Urzędu – wyślemy wniosek do właściwego WFOŚiGW na nasz koszt.

Przed rozpoczęciem wypełniania Wniosku warto zgromadzić niezbędne dokumenty (np. wypis z księgi wieczystej ( niezbędny jest nr księgi wieczystej i nr działki ), zeznania podatkowe ( do ubiegania się o podstawowy poziom dofinansowania ), lub pozyskać zaświadczenie z MOPS o dochodach ( przy dofinansowaniu na poziomie podwyższonego )  dokumenty potwierdzające własność budynku, należy też zrobić rozeznanie na  rynku materiałowym (co chcemy zrobić, wymienić i ile to kosztuje), oraz mieć dokładne informacje o budynku w którym prowadzone będzie przedsięwzięcie (wymiary, powierzchnia, kubatura, rok budowy itp.).

Jeżeli jednak potrzebna będzie pomoc przy założeniu konta na stronie WFOŚiGW, czy wypełnianiu wniosku jak również jego składaniu do właściwej instytucji można zwrócić się o taką pomoc do Urzędu Miejskiego w Lipnie (w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach 8.00 - 13.00 do pokoju nr 18 gdzie znajduje się stanowisko punktu konsultacyjnego).

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu, maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,

Czas realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy licząc od daty złożenie wniosku do WFOŚiGW, a rozliczenie przedsięwzięcia można maksymalnie rozłożyć na 3 etapy.

Gdzie składać wnioski?

  • WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń)

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu w zakładce CZYSTE POWIETRZE oraz poprzez kontakt telefoniczny i mailowy: tel. 56 62 12 370 i 56 62 12 371, e-mail: czyste.powietrze@wfosigw.torun.pl

Formularz dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD)

Zachęcamy do korzystania z tej formy składania wniosku o płatność. Formularz online posiada pełną funkcjonalność automatycznych pól wyliczeniowych, jak również możliwość weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzonych danych.

W dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków w formie interaktywnego formularza PDF. Wniosek o płatność wraz z załącznikami można zatem złożyć:

  • jako formularz online dostępny w Generatorze Wniosków o Dofinansowane (GWD). W przypadku potwierdzenia dokumentu podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym wniosek wysyła się jedynie za pośrednictwem GWD, w przeciwnym przypadku, wniosek należy złożyć także w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem, lub
  • jako interaktywny formularz pdf, dostępny na Portalu Beneficjenta lub stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu. Wniosek oraz załączniki składa się w wersji papierowej (np. korzystając z poczty, kuriera, pośrednika lub osobiście) lub elektronicznej korzystając z platformy ePUAP (wnioski przesłane e-mailem nie są uwzględniane).

Informacji telefonicznych udzielamy w dniach pracy Punktu Konsultacyjnego w godz. 8.00 – 13.00 pod numerem telefonu: 54 288-42-57. Dodatkowe informacje są także dostępne w postaci broszur, informatorów i ulotek dostępnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie.

Broszura informacyjna (Plik PDF)

Ulotka informacyjna (Plik PDF)

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc