NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Czwartek 13 grudnia 2018 r.
Imieniny obchodzą Łucja, Otylia, Eugeniusz

Fundusze Unijne

 

 

W 2016 roku Gmina Miasta Lipna podpisała umowy i pozyskała środki na następujące przedsięwzięcia:

Fundusze Unijne:

Nazwa przedsięwzięcia:

Modernizacja ulicy Polnej w Lipnie

Wartość całkowita:

368.424,01 zł

Wysokość dotacji:

63.631,33 + 111.803,87 =  175.435,20 zł

Źródło dotacji:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1., Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa

Okres realizacji:

październik – grudzień 2015

Opis przedsięwzięcia:

Na odcinku o długości 668 mb zrealizowano prace polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych oraz ułożeniu chodnika po obu stronach ulicy. Projekt przebudowy obejmował także oznakowanie poziome i pionowe, wszystko w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

 

 

 

 

Nazwa przedsięwzięcia:

Rewitalizujemy Lipno – opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna

Wartość całkowita:

40.000,00 zł

Wysokość dotacji:

36.000,00 zł

Źródło dotacji:

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Okres realizacji:

marzec 2016 – marzec 2017

Opis przedsięwzięcia:

We wrześniu 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu, polegającego  na realizacji szeregu działań, których końcowych efektem będzie opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna na lata 2016 – 2023. W ramach zadania przewidziano powołanie zespołu opracowującego dokument, przeprowadzenie badań i analiz w zakresie potrzeb rewitalizacyjnych oraz organizację konsultacji społecznych. Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki na działania rewitalizacyjne.

 
http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.bip.umlipno.pl/page,wybory_samorzadowe_2018r,301.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/pl,page,budzet_partycypacyjny_dla_gminy_miasta_lipna_2019,326.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/download/1530006896.pdfhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2018_rok,3451.html#tresc_stronyhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,szlak_turystyki_pieszej,120.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=OBy53FejKvAhttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/http://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.ofertyinwestycyjne.pl/js/oferty/184.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://www.umlipno.pl/download/1240304003-lipno.swfhttp://http://http://