NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Sobota 19 stycznia 2019 r.
Imieniny obchodzą Marta, Henryk, Mariusz

Bolesław Falkowski

Nauczyciel i działacz społeczny

Spośród wielu postaci związanych z Lipnem, a które na trwałe wpisały się w dzieje oświaty, wymienić należy Bolesława Falkowskiego, nauczyciela i działacza społecznego. Urodził się 14 września 1907 r. w Witkowie, jako syn Antoniego i Marianny.

Po skończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego we Włocławku, które ukończył w 1927r. Odbył też służbę wojskową. Pracę nauczycielską rozpoczął w szkole w Franciszkowie koło Skępego. W latach 1929–1939 był kierownikiem szkoły w Dębinie koło Koła. Tu zastał go wybuch II wojny światowej. Zmobilizowany walczył w kampanii wrześniowej.
W końcu września 1939 r. dostał się do niewoli. Przebywał w różnych obozach przejściowych, by znaleźć się ostatecznie w obozie jeńców wojennych II – w Woldenbergu. Tu ppor. Bolesław Falkowski był w latach 1940–1943 słuchaczem Wyższego Kursu Nauczycielskiego, który ukończył pracą nt. „Pustynie i stepy północnej półkuli jako podstawa osadnictwa ludzkiego”. Przewodniczącym komisji był prof. dr por. K. Michałowski. Skończył też tam jeszcze inne kursy, np. pszczelarski. W lutym 1945r. powrócił do kraju i podjął pracę nauczycielską w Krojczynie. W następnym roku został kierownikiem szkoły w Wichowie. W 1949r. został podinspektorem oświaty dla dorosłych, a cztery lata później kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Lipnie. W 1958r. został inspektorem szkolnym w Lipnie. W 1968r. przeszedł na emeryturę. W zawodzie nauczycielskim przepracował 42 lata.

Obok pracy zawodowej był aktywnym działaczem społecznym. Był w latach 1961-1964 radnym  Powiatowej Rady Narodowej, a także prezesem Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, przewodniczącym Zarządu Powiatowego PCK. Walnie przyczynił się do budowy 16 szkół w Lipnowskiem.
Patronował też budowie Wiejskich Domów Kultury w Kukowie, Tłuchowie i innych miejscowościach. Zmarł 4 października 1979r. W Lipnie, a pochowany został na cmentarzu w Rypinie.

Miał synów: Wojciecha i Wiesława oraz córkę Elżbietę. Za swoją pracę był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Medalem XXX PRL, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Odznaką Tysiąclecia i Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej Nr II/16/78 poz. 2 z dnia 10 czerwca 1978r. został wpisany do „Księgi Zasłużonych dla Miasta Lipna”.

Źródło: Góźdź Z., Lipno w XX wieku – cz. IV – czasy najnowsze, Lipno 1988, s.30.

 

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.bip.umlipno.pl/page,wybory_samorzadowe_2018r,301.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/pl,page,budzet_partycypacyjny_dla_gminy_miasta_lipna_2019,326.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/download/1530006896.pdfhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2019_rok,3944.html#tresc_stronyhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,szlak_turystyki_pieszej,120.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=OBy53FejKvAhttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/http://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.ofertyinwestycyjne.pl/js/oferty/184.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://www.umlipno.pl/download/1240304003-lipno.swfhttp://http://http://