NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 26 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą Filip, Paulina, Marianna

Zygmunt Uzarowicz

Motto
„Nikt nie tworzy historii za nas,
Ludzie sami tworzą swoje dzieje…”
(E. Rydz-Śmigły)

Nauczyciel, działacz społeczny, burmistrz Lipna
Był człowiekiem cieszącym się dużym autorytetem. Przyszedł na świat 20 grudnia 1892 r. w Lipnie. Po ukończeniu szkoły powszechnej trafił do Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie.

Przed pierwszą wojna światową zaangażował się w działalność niepodległościowa. Wstąpił do Związku Walki Czynnej i szkolił się w szkole podoficerskiej w Lipnie. Wcielony do wojska rosyjskiego. Rewolucja październikowa zastała go w Kijowie, skąd ciężko ranny powraca do Lipna.

Od 1919 r. pełnił funkcję skarbnika w Magistracie, a następnie został jego sekretarzem. 12 sierpnia 1920 r. powierzono mu funkcję adiutanta Straży Ogniowej. Rada Miejska powołała go w skład Komitetu Bezpieczeństwa, w którym pełnił funkcję sekretarza w czasie wojny sowieckiej w 1920r. Był aktywnym członkiem Straży Ogniowej, wielokrotnym jej sekretarzem, wiceprezesem (1927–1929) i prezesem ( 1930–1939). Z. Uzarowicz swoja energię i zapal poświęcił pracy w administracji miejskiej.

W 1924 r. został burmistrzem Lipna i urząd ten sprawował nieprzerwanie do wybuchu drugiej wojny światowej. Pełnił też funkcję wiceprezydenta Federacji Miast Pomorskich. Patronowal budowie szkół, sieci kanalizacyjnych, inicjował budowę kino – teatru itp. W 1925 r. był twórcą Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej, w której był też nauczycielem. Był aktywnym członkiem Związku Inwalidów Wojennych, Towarzystwa Dramatyczno-Muzycznego „Lira”.
Z upodobaniem i zamiłowaniem zajmował się zbieraniem i opracowaniem materiałów do historii Lipna. Sporządził szczegółowy opis dziejów miasta w latach 1918–1930, w tym charakterystykę wydarzeń wojny polsko-sowieckiej 1920 r. w Lipnie. Swoje prace publikował w „Gazecie Lipnowskiej”.

W dniu 4 czerwca 1939 r. podczas wielkiej manifestacji, związanej z przekazaniem z Funduszu Obrony Narodowej zakupionych karabinów maszynowych i działek przeciwlotniczych gen. M Tokarzewskiemu i wojewodzie pomorskiemu W. Raczkiewiczowi, wygłosił patriotyczne przemówienie, za które Niemcy uznali go za wroga III Rzeszy.
Po wybuchu II wojny światowej zostaje wraz z lipnowskim urzędem miejskim ewakuowany. Po powrocie do miasta nawiązuje kontakty z ruchem oporu.

10 kwietnia 1940r. zostaje aresztowany. Jeszcze tego samego dnia wraz z 30 innymi osobami przewieziono go do więzienia śledczego w Grudziądzu.
16 kwietnia tego roku przetransportowano go do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen – Oranienburg, jako więzień polityczny z numerem 22835. Dalsza tułaczka to obozy koncentracyjne: Dachau (nr17504) i Buchenwald (nr 8343). W tym ostatnim zostaje pobity do nieprzytomności i 9 marca 1942 r. umiera.

Z. Uzarowicz za swoją działalność został odznaczony Brązowym (dwukrotnie), Srebrnym i Złotym Medalem Straży Pożarnej raz Srebrnym Krzyżem Zasługi (1938 r.). Za wybitne osiągnięcia dla miasta i pracę społeczną otrzymał list pochwalny od Sławoja Składkowskiego, prezesa Rady Ministrów.
Należał do tych wybitnych postaci Lipna, którzy pełniąc liczne funkcje sprawowali je dla dobra mieszkańców miasta. Pozostawił po sobie pamięć zasłużonego działacza społecznego, gorącego patrioty i wybitnego obywatela miasta.

Za zasługi na rzecz miasta Rada miejska w Lipnie uhonorowała pośmiertnie tytułem „Zasłużony dla Miasta Lipna” uchwała RM w Lipnie Nr XXVII/241/2001 r. z dnia 8 marca 2001 r.

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc