NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 26 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą Filip, Paulina, Marianna

Zenon Góźdź

Motto:
„Ziemio ojczysta, ziemio jasna
nie będę powalonym drzewem
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością smutkiem, dumą, gniewem”
(Szymborska W. – „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”)

Nauczyciel, historyk, regionalista, publicysta i społecznik

Jego życie rozsadzało ramy każdej oficjalnej biografii, gdyż oprócz pełnionych funkcji był niepowtarzalną osobowością, która wywarła wpływ na nauczycieli i młodzież oraz kolegów, z którymi zetknął się w różnych okresach swego życia.

Urodził się 31 lipca 1935r. we Wrzeszczynie koło Wielenia (woj. wielkopolskie), w rodzinie o pięknych tradycjach patriotycznych. Jego ojciec Klemens uczestniczył w trzech wojnach i powstaniu wielkopolskim. W czasie okupacji hitlerowcy wysiedlili ich do Generalnej Gubernii. Po wyzwoleniu rodzina wróciła w rodzinne strony, gdzie ojciec wraz z matką Pelagią prowadzili gospodarstwo rolne.

Od wczesnego dzieciństwa Zenon Góźdź przejawiał wielką miłość do książek i nauki. W 1945r.  ozpoczyna naukę i kończy Szkołę Podstawową, Liceum Ogólnokształcące w Krzyżu a Studium Nauczycielskie w Poznaniu (1959r.). Pracę nauczycielską rozpoczął w Zelgniewie, a następnie przenosi się do Chodzieży. W 1961r. przybywa do Lipna i pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 i 1, by w 1968r. przenieść się do Zespołu Szkół Mechanicznych, w którym w 1983 r. został wicedyrektorem.

W czasie swej pracy zawodowej ciągle doskonalił swój warsztat pracy tak pod względem merytorycznym jak i pedagogicznym. W 1968 r. ukończył studia wyższe na UMK w Toruniu, na Wydziale Historii, uzyskując tytuł magistra historii. W 1985r. zrobił trzeci stopień specjalizacji zawodowej z historii w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie.

Za pracę w szkolnictwie otrzymał liczne nagrody ministra i kuratora Oświaty. Po przejściu na emeryturę w 1989r., wolny czas i energię poświęcił swej pasji – popularyzacji historii regionalnej Ziemi Dobrzyńskiej. Napisał wiele prac i artykułów związanych z historią i mieszkańcami tej ziemi.

Ogółem napisał ponad 900 prac i artykułów, które ogłosił w prasie m.in.: Gazecie Kujawskiej, Włocławskim Tygodniu, Nowościach, Nowościach Lipnowskich, Gazecie Lipnowskiej, Wieści z Ziemi Dobrzyńskiej, Ziemi Dobrzyńskiej, Starościaku i w Głosie Nauczycielskim.

Wydał kilka książek popularnonaukowych o tematyce tak bliskiej Mu Ziemi Dobrzyńskiej m.in. „Ziemia Lipnowska w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej 1939-1945” (wyd. w 1988r), „O lipnowskiej AK” (1989), „Lipno-zarys dziejów” (1991r.), „Lipno w XX wieku zeszyt 1-5 (1997-2000), „Zygmunt Uzarowicz 1892-1942” (2001). Współautor publikacji: „Niepospolici ludzie Lipna i okolic” (1995), „Wierni Bogu i Ojczyźnie” (2001), „Zapiski Dobrzyńskie” (2001), Redaktor wydawnictw „Zeszytów Historycznych” zeszyty 1-6, wyd. przez Stowarzyszeni Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Do druku przygotował ostatnią swą publikację pt. „Pomniki, miejsca zadumy w lipnowskim” (wydana w 2003r.). Sam tytuł publikacji jest dość wymowny, bowiem zostawia ślad jego bogatego twórczego życia, ślad wydarzeń opisanych i ocalonych od zapomnienia. Niezwykle pracowity, brał czynny udział w pracach towarzystw kulturalnych i naukowych. Był wiceprezesem Zarządu Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa naukowego, członkiem Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, oraz współzałożycielem i wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. W latach 1989-1955 był redaktorem naczelnym „Ziemi Dobrzyńskiej”, a od 1998r. „Wieści z Ziemi Dobrzyńskiej”.

W październiku 2002r. zdobył mandat radnego Rady Powiatu Lipnowskiego, a w listopadzie został jej przewodniczącym. Pracował aktywnie na tym stanowisku do ostatniej chwili, miał jeszcze wiele pomysłów i planów do zrealizowania na rzecz rozwoju powiatu lipnowskiego.

Za pracę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie odznaczony, m.in.
• Złotym Krzyżem Zasługi,
• Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
• Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
• Medalem za wybitne Zasługi dla Postępu Pedagogicznego
• Laureat IV edycji Nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego,

Wyróżniony godnością „Zasłużony dla miasta Lipna” przez Radę Miejską uchwałą Nr VI/58/99 z dnia 9 kwietnia 1999 roku w 650-lecie urodzin Miasta Lipna za szczególne osiągnięcia w rozsławianiu miasta, podtrzymywaniu chlubnych tradycji przodków, a także w uznaniu licznych zasług”.

Zmarł nagle 17 stycznia 2003r., pozostawiając żonę Teresę, córkę Ilonę, syna Jacka z żoną Mirosławą oraz wnuków Lidię i Mateusza. Pochowany dnia 20 stycznia 2003r. w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu.

Pośmiertnie Rada Powiatu w Lipnie uchwałą Nr XLV/279/2010 z dnia 28 maja 2010 roku nadała ś.p.  Zenonowi Goździowi tytuł i statuetkę „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego, za wybitne osiągnięcia w kształtowaniu osobowości młodych ludzi, w popularyzowaniu piękna i urokliwości Powiatu Lipnowskiego i Ziemi Dobrzyńskiej.

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc