NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 26 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą Filip, Paulina, Marianna

Wiesław Witecki

Motto:
Z tej ziemi wyrósł
Tę ziemię umiłował
Hołubił ja i bez reszty
Był jej oddany

Nauczyciel, sportowiec, sędzia sportowy, działacz sportowy i społeczny

Słowa motta oddają treść życia Pana Wiesława Witeckiego, wieloletniego i zasłużonego nauczyciela, najwybitniejszego sportowca Lipna, znanego działacza sportowego, sprawnego administratora. Lipno i okolice nade wszystko umiłował, jemu też swe całe jakże pracowite, jakże pełne wielu, wielu największych zagrożeń w oddanej służbie ojczyźnie podczas wojny, a później także sportowych trudów i wyrzeczeń, życie poświęcił…

Był człowiekiem wielkiego formatu, angażował się w różne dziedziny działalności. Jego niezwykła pracowitość, energia i dyscyplina, które to cechy zaskarbiły u wielu mieszkańców Lipna zaufanie i szacunek.
Urodził się 6 lutego 1923 r. w Lipnie po ukończeniu szkoły powszechnej w Lipnie uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. Romualda Traugutta w Lipnie, gdzie od 1939 r. ukończył III klasy. W czasie okupacji niemieckiej pracował początkowo na Składzie Warzyw i Owoców, a następnie jako pomocnik przy pomiarach (mesgehilfe) w urzędzie niemieckim „Reichswasser – wirtchaftzamt”.

Pracował na terenie powiatu lipnowskiego i włocławskiego, gdzie były prowadzone prace melioracyjne. Pod koniec okupacji został wywieziony na przymusowe roboty do Lubicza, gdzie kopał rowy przeciwczołgowe. We wrześniu 1944 r. uciekł z Lubicza do domu, gdzie ukrywał się do chwil wyzwolenia miasta przez Armię Radziecką. Od 1942 roku należał do ZWZ, a następnie do Armii Krajowej. Przysięgę złożył w lesie złotopolskim na ręce pana Józefa Sadowskiego, ps. „Zagończyk”. Ponieważ pracował w urzędzie niemieckim, posiadał stałą przepustkę na swobodne poruszanie się po terenie powiatu lipnowskiego i włocławskiego. Dlatego też Komendant Miejski AK Stanisław Drzewiecki „Stawunia” przydzielił jemu funkcję łącznika między Lipnem a Włocławkiem.

Do końca okupacji przewoził zaszyfrowane meldunki na punkty kontaktowe do Włocławka przy ulicy Kaliskiej (skład opałowy) i przy ulicy Warszawskiej (tartak). Otrzymywał też zaszyfrowane informacje od Antoniego Wichrowskiego ps. „Szczygieł”, które przekazywał Komendantowi Placówki AK Lipnie Stanisławowi Drzewieckiemu, bądź bezpośrednio przewoził je do punktu kontaktowego we Włocławku. Utrzymywał stały kontakt z kolegą szkolnym Zdzisławem Giblewskim ps. „Zryw”, który pracując w magazynach wojskowych (dawne koszary w Lipnie), dostarczał mu części do odbiornika radiowego oraz baterie, które przekazywał je Januszowi ps. „Dan” do montowania odbiornika radiowego. Za pomocą radia prowadził nasłuch stały radia BBC z Londynu i notował komunikaty specjalne nadawane po  wiadomościach (zaszyfrowane za pomocą szeregu cyfr) przekazywał panu Marcinkowskiemu ps. „Szary”. Po przygotowaniu zaszyfrowanego meldunku pisanego przeważnie w książeczkach bibułki do papierosów „SOLALI” lub specjalnie spreparowanym ołówku przewoził je do wymienionych punktów kontaktowych. Przez cały czas pracy konspiracyjnej posługiwał się ps. „Bari” zaczerpniętym z książki Londona.

Poza działalnością łącznika na początku działalności wspólnie z bratem (pracował wtedy w zakładzie fotograficznym), wykonywał zdjęcia do dowodów osobistych (Kenkarte) dla członków ZWZ i później AK, którzy ukrywali się przed władzami niemieckimi. W czasie okupacji należał do chóru kościelnego, gdzie za zgodą księdza zorganizował zespół teatralny, który w okresie Świąt Bożego Narodzenia na plebanii wystawiał jasełkę dla dzieci z Lipna. Zaraz po wyzwoleniu Lipna musiał się ukrywać przez kilka dni, ponieważ frontowy oddział NKWD przyszedł do domu by go aresztować. Cudem uniknął deportacji, ponieważ ojciec jego znający język rosyjski, wyprowadził żołnierzy rosyjskich z domu, wskazując, że rzekomo mieszka u babci. W ten sposób udało się jemu uniknąć aresztowania i niechybnej śmierci, ponieważ wszyscy w tym dniu do Lipna nie wrócili. W lutym 1945 roku podejmuje przerwaną naukę w Gimnazjum. W roku 1946 otrzymuje świadectwo dojrzałości. Wstępuje na Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu. Z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny podejmuje w 1949 roku pracę w Szkole Zawodowej w Lipnie i w charakterze nauczyciela matematyki i fizyki pracował bez przerwy do 1974 roku.

W czasie pracy nauczycielskiej już po trzech latach pracy został wytypowany na stanowisko dyrektora szkoły. Jednak, kiedy w ankiecie personalnej napisał, że należał do AK, jego kandydatura została skreślona.

Skutki przyznania się do przynależności AK, odczuwał przez następne 10 lat. W tym okresie mimo przedstawiania wielokrotnie Jego osoby przez władze oświatowe do awansu, do odznaczeń czy nagrody, zawsze były odsunięte od wyróżnień.

W 1954 roku składał egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia do nauczania w szkołach zawodowych. Po 10-letniej banicji w roku 1959 zostaje mianowany wicedyrektorem szkoły, funkcję tę pełnił do 1974 roku, kiedy zostaje powołany na stanowisko Naczelnika miasta Lipna. Po pięciu latach pracy Urzędzie Miejskim przeszedł na emeryturę. Przez kilka lat pracował na pół etatu w swojej byłej szkole.
Z jego inicjatywy i zaangażowania zostaje wybudowany gmach Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Okrzei (1953).
Pełniąc funkcję Naczelnika Miasta wybudował Muszlę Koncertową w Parku Miejskim i Przedszkole nr 4.
Wcześnie ujawnił zamiłowanie do uprawiania sportu, wyróżniając się wśród rówieśników zainteresowaniami i niepospolitą sprawnością fizyczną. Już przed wojną wyróżniał się jako junior w tenisie ziemnym. Grę w piłkę nożną, rozpoczął w 1945 roku stając się zawodnikiem Klubów: OMTUR, Związkowca i Budowlanych Lipno. Był wówczas najskuteczniejszym napastnikiem.

Występował w 134 spotkaniach strzelając 167 bramek. Jednak największe sukcesy odnosił w tenisie stołowym. 3-krotnie został Akademickim Mistrzem Pomorza oraz trzy razy wraz z Józefem Remiszewskim zdobył tytuł mistrza Pomorza w grze podwójnej.

W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia wraz z Józefem Remiszewskim z Lipna reprezentowali barwy „Spójni” Włocławek. Zespół uzupełniony o włocławianina Kazimierza Frankiewicza zdobył w 1945r. mistrzostwo Pomorza i uzyskał prawo do ubiegania się o I ligę państwową.

W 1960r. został członkiem drużyny LKS „Budowlani” w Lipnie, która w 1964 r. zdobyła mistrzostwo III ligi w tenisie stołowym. W latach 1975-1995 występował w barwach LZS Jastrzębie w III ligowej drużynie tenisa stołowego, szkoląc zarazem adeptów ping-ponga. Jest honorowym członkiem LZS Jastrzębie.
Podczas studiów na UMK był reprezentantem AZS Toruń w piłce siatkowej. Po zakończeniu kariery sportowej zajmował się szkoleniem piłkarzy i tenisistów stołowych.
W latach 1960-1980 był sędzią rzeczywistym piłki nożnej, sędziował ponad 300 meczów jako sędzia główny.

Pana Wiesława Witeckiego cechowała niezwykła aktywność społeczna, pełnił szereg funkcji w organizacjach społecznych, towarzystwach i samorządzie miejskim. W latach 1984-1990 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie, Prezesa Zarządu Miejskiego OSP (1974-1986), wiceprezesa Koła Miejskiego Armii Krajowej (1994-1998), honorowego prezesa klubu „Mień”, zastępcy redaktora naczelnego „Gazety Lipnowskiej” (1989-2005), członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej (1960-2009).

Za swoje sukcesy zawodowe i sportowe oraz działalność społeczną na rzecz miasta został wielokrotnie odznaczony m.in.:
Odznaczenia Państwowe:
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985)
• Złoty Krzyż Zasługi (1974)
• Krzyż Armii Krajowej (1995)
• Medal 30-lecia PRL (1974)
• Medal 40-lecia PRL (1984)
• Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (2003).
Odznaczenia i Medale:
• Złota Odznaka ZNP 1973
• Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej 1991
• Złota Odznaka LZS 1982
• Złota Odznaka zasłużony Działacz TPD 1983
• Złota Odznaka PZPN 1992
• Odznaka Zasłużony Działacz ZIW 1976
• Honorowa Odznaka Rzemiosła 1985
• Honorowa Odznaka OZPN Włocławek 1979
• Odznaka Weterana Walk o Niepodległość 1995
• Odznaka – Wyróżnienie AK 1999
• Medal – Zasłużony dla Miasta Lipna 1998
• Złoty znak Związku OSP 2001
• Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 1981
• Odznaka za Zasługi dla Pożarnictwa 1980
Dyplomy:
• Dyplom uznania od wojewody włocławskiego za wniesiony wkład i zaangażowanie dla rozwoju sportu w woj. Włocławskim,
• Dyplom Zarządu szkolnego Związku sportowego za wkład pracy i społeczny wysiłek podejmowany dla rozwoju sportu wśród młodzieży szkolnej,
• List z podziękowaniem za zaangażowanie w sprawie rozwoju szkoły od Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnie,
• Dyplom honorowy za upowszechnianie tenisa stołowego w LZS Jastrzębie,
• Dyplom za zajęcie I miejsca w rozgrywkach wojewódzkich X Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa stołowego Nauczycieli w Kategorii powyżej 40 lat.

Wyróżniony też został godnością „Zasłużony dla Miasta Lipna” przez Radę Miejską uchwałą nr VI/54/99 z dnia 9 kwietnia 1999r. Pośmiertną uchwałą Nr XLIII /374/2010Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2010r. stadionowi przy ul. Sportowej 13 w Lipnie nadano nazwę „Stadion Miejski imienia Wiesława Witeckiego”.

Jego pasja i wspaniała osobowość została też uhonorowana przez sportowców corocznym „Memoriałem Tenisa Stołowego im. Wiesława Witeckiego”. Pan Wiesław Witecki był żonaty. Związek małżeński zawarł z Marią Wierzchowską.

Ojciec dwóch synów Jacka (inżynier elektronik) i Wojciecha (inżynier mechanik).

Zmarł 1 grudnia 2009r. i został pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym w Lipnie.
Pozostawił po sobie pamięć zasłużonego nauczyciela, gorącego patrioty, wspaniałego człowieka wybitnego obywatela miasta nad Mieniem.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej opracowało i wydało publikację poświęconą Zacnej Osobie Wiesława Witeckiego, wieloletniego członka Zarządu tegoż Towarzystwa pt. Wiesław Witecki „Kochałem sport i życie –ale życia nie zmarnowałem”.

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc