NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 3 grudnia 2023 r.
Imieniny obchodzą Franciszek, Hilary, Ksawery

Stanisław Siemiątkowski

Nauczyciel, działkowicz i samorządowiec

Urodzony 27 października 1938 roku w Jastrzębiu z ojca Ignacego i matki Marianny z domu Zalewskiej. Pochodzi z rodziny robotniczej. Lata dzieciństwa spędził w Jastrzębiu, a od 1945 roku wraz z rodzicami zamieszkał w Lipnie. Tu ukończył Szkołę Podstawową i Zasadniczą Szkołę Zawodową, natomiast Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Gronowie, zaś Studium Nauczycielskie w Warszawie.
Po ukończeniu studiów wyższych na Politechnice w Częstochowie otrzymał tytuł magistra mechaniki. Pracę zawodową rozpoczął po odbyciu służby wojskowej w 1960 roku w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

W szkole tej pracował do 1998r. na różnych stanowiskach:
– Technik normowania,
– Starszy technolog,
– Z-ca i kierownik Warsztatów Szkolnych,
– Z-ca dyrektora szkoły.

Pełniąc funkcję kierownika warsztatów szkolnych dał się poznać jako wspaniały organizator zajęć praktycznych dla uczniów. Dla zapewnienia realizacji programów nauczania, jak i wykonywania rocznych planów produkcyjnych, nawiązał szereg umów kooperacyjnych zabezpieczających wyroby produkcyjne i usługi z następującymi przedsiębiorstwami:
– „Zremb”- Solec Kujawski,
– Zakłady Rowerowe „Romet” w Bydgoszczy,
– Zakłady Okrętowe w Rypinie,
– Fabryka Manometrów we Włocławku,
– Stocznia Rzeczna w Płocku,
– Gminna Spółdzielnia „SCH” w Lipnie,
– Spółdzielnia Wielobranżowa w Lipnie.

Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu w Warsztatach Szkolnych uruchomiono produkcję: wiertarek stołowych, pomocy naukowych w postaciplanszowic, głowic wielowrzecionowych, zestawów do demonstracji różnego rodzaju napędów, zielonych sal stanowiących wyposażenie szkolnych sal sportowych.
 
Władze oświatowe doceniły jego nieprzeciętną przydatność kierowania Warsztatami Szkolnymi i wdrażanie postępu technicznego wyróżniły go licznymi nagrodami. Otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania jako jeden z województwa wśród 30 nagrodzonych kierowników Warsztatów Szkolnych w Polsce. Ponadto w 1980r. został odznaczony Honorową Odznaką za zasługi w sporcie szkolnym przez Zarząd Szkolnych Związków Sportowych w Warszawie.

Za całokształt pracy pedagogicznej otrzymał dwukrotnie nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania oraz dwukrotnie nagrodzony został przez Kuratora Oświaty. Posiada też odznaczenia państwowe i resortowe m.in.:

– Złoty Krzyż Zasługi,
– Medale 30 i 40-lecia Polski Ludowej,
– Brązową Odznakę za Zasługi dla Województwa Włocławskiego,
– Medal Komisji Edukacji Narodowej,
– Brązową Odznakę Polskiego Związku Działkowców,
– Honorową Odznakę nadawaną przez Izbę Rzemieślniczą w Bydgoszczy za zasługi w zakresie szkolenia rzemieślników.

Stanisław Siemiątkowski jest nie tylko zasłużonym pedagogiem, ale też działaczem społecznym. W latach 1985-1995 pełnił funkcję prezesa Ogródków Działkowych „Miś” w Lipnie. W latach 1998-2002 był radnym Rady Miejskiej w Lipnie pełniąc funkcję Członka Zarządu Miasta. Od 1998 roku do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora Szkół powołanych przy Ośrodku Szkolenia Zawodowego „Oświata” w Lipnie.

Stanisław Siemiątkowski - żonaty, a związek małżeński zawarł z Jadwigą z domu Malicką zawodu – technolog przemysłu spożywczego. Małżonkowie Jadwiga i Stanisław Siemiątkowscy doczekali się troje dzieci: Joanna – położna, Elżbieta – cukiernik oraz Paweł – mechanik samochodowy oraz czworga wnucząt: Karoliny, Pauliny, Michała i Katarzyny.

Za całokształt swej działalności pedagogicznej i społecznej na rzecz miasta nad Mieniem Rada Miejska uhonorowała go tytułem „Zasłużony dla Miasta Lipna” – uchwała RM Nr XX/199/2000r. z dnia 27 października 2000r.

 

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/download/1687325319.pdf https://umlipno.pl/download/1696938819.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2023_rok,6075.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc