NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 16 lipca 2024 r.
Imieniny obchodzą Maria, Stefan, Eustachy

Ryszard Wiśniewski

Urodzony 3 września 1933 roku w Nadrożu, parafia Żało, powiat rypiński. Syn Adama i Henryki z d. Rutkowskiej.

W 1949 r. ukończył szkołę podstawową w Lipnie, W 1953 r. został absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. R.Traugutta w Lipnie. W tym samym roku rozpoczął roczny kurs pedagogiczny. Następnie w 1981 roku ukończył wyższe studia zawodowe przy Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Bydgoszczy. W latach 1953-1955 był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Osówce, powiat Lipno, następnie w Turzy Wilczej, powiat Lipno. W latach 1956-57 był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Ryszewku, a latach 1971-1973 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie, w latach 1973-1975 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lipnie. W latach 1975-1977 pełnił funkcję kierownika Inspektoratu ds. Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej. Przez rok był nauczycielem (1979-80) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie, a od roku1980 do 1985 był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ryszewku. Od 1985 roku przebywa na emeryturze.

Będąc na emeryturze pełnił jeszcze funkcję komendanta ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego ZHP w Urszulewie do 1987 roku.
Ryszard Wiśniewski, to przede wszystkim działacz harcerski i społeczny. 3 stycznia 1945 r. wstąpił do ZHP do Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Lipnie. W latach 1945-49 pełnił różne funkcje w drużynie harcerskiej. Był gospodarzem, zastępowym, przybocznym, drużynowym oraz wodzem gromad zuchowych. Do dnia dzisiejszego posiada pierwszą książeczkę służbową ZHP. 1 stycznia 1961 roku został mianowany harcmistrzem, a uchwałą z dnia 21 lipca 1983 r. przez Główną Kwaterę ZHP otrzymał tytuł harcmistrza Polski Ludowej. Od 1957 roku do 1971 r. pełnił nieprzerwanie funkcję komendanta Hufca ZHP Ziemi Dobrzyńskiej. W ciągu tych lat nastąpił poważny wzrost członków organizacji harcerskiej w powiecie lipnowskim. Druh Wiśniewski, bo tak nazywali p. Wiśniewskiego harcerze i młodzież, był organizatorem i inicjatorem wielu akcji społecznych, dzięki którym w dużym stopniu ożywiła się działalność szczepów i drużyn harcerskich. Dużą uwagę harcerze i harcerki prowadzone przez harcmistrza Wiśniewskiego przywiązywały do obrzędów, zwyczajów i symboliki narodowej. Ważne znaczenie miało przyrzeczenie harcerskie, udokumentowane specjalnym pisemnym aktem. Na szczególną uwagę zasługuje wkład pracy i energii w wybudowaniu stałej bazy biwakowo – obozowej w Nagórzynku. Tam harcerze w całego Hufca ZHP Ziemi Dobrzyńskiej organizowali : ogniska, zabawy, podchody, śpiewali pieśni harcerskie i patriotyczne. Upamiętnili to miejsce kapliczką z wizerunkiem Św. Jerzego, patrona skautów i harcerzy.

Ryszard Wiśniewski, to również społecznik. Był członkiem Związku Młodzieży Polskiej, przewodniczącym Szkolnego Koła Sportowego. Od 1957 roku był strażakiem – ochotnikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie. Organizował zastępy pożarnicze przy drużynach harcerskich. Od 1970 r. był członkiem Zarządu Powiatowego Zw. OSP w Lipnie, a od 1978 r. również członkiem Zarządu Gminnego Zw. OSP w Lipnie. Należał też do PCK i pełnił funkcję sekretarza Rejonowej Komisji Rewizyjnej. Od listopada 1973 roku był ankieterem społecznym prasy pomorskiej. Za wysługę w OSP otrzymał odznakę, którą  może nosić każdego dnia.
Chlubą p. Wiśniewskiego jest fakt, że był jednym z założycieli lipnowskiego „Caritas” przy parafii rzymsko – katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny w Lipnie.
Ryszard Wiśniewski, to nauczyciel, wychowawca, a przede wszystkim HARCERZ, który był wrażliwy na dobro dzieci. Chronił miejsca pamięci narodowej, czego dowodem jest obelisk w okolicach Nagórzynka z napisem „Ofiarom hitleryzmu – harcerze”. Ryszard Wiśniewski nie wstydził się szyć samodzielnie mundurków i furażerek, a materiał zdobywał sam. Tak samo pamiętamy go jako Mikołaja, który rozdawał dzieciom cukierki i lizaki.
Ryszard Wiśniewski, to człowiek czynu. Za swoje zaangażowanie i pracę otrzymywał odznaczenia i medale.

Odznaczenia nadane Ryszardowi Wiśniewskiemu:

Ryszard Wiśniewski za swoją pracę nauczycielską, harcerską, a przede wszystkim społeczną otrzymał wiele medali i odznaczeń. Przyczynił się do programowania i rozwoju harcerstwa na terenie miasta i powiatu lipnowskiego. Za swoja pracę społeczną na rzecz miasta i powiatu lipnowskiego został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Lipna” uchwałą nr XLV/440/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 września 2014 roku, przyjętą przez aklamację.

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc