NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 26 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą Filip, Paulina, Marianna

Ryszard Paprota

„Budować chciejmy
Ojczyznę wolną
strzec fundamentów
polskości
Dla Niej myśl nasza
nauka i praca
by zakwitła
w wolności!”
(Czesława Krystyna Chojnicka – „Ojczyzna”)

Ryszard Paprota urodził się 18 czerwca 1934 roku w Zakrzówku, woj. Lubelskie, jako syn Aleksandra i Stanisławy.

Do Lipna rodzina Paprotów sprowadziła się w 1951 roku, gdy ojciec Ryszarda otrzymał nakaz pracy w straży pożarnej w tutejszym mieście. W 1953 roku Ryszard Paprota ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lipnie. Następnie odbył zasadniczą służbę wojskową i studiował w Oficerskiej Szkole Wojsk Lotniczych w Oleśnicy.

Po powrocie do Lipna pracował w kilku zakładach pracy: w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Skępem, Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej we Włocławku, Nektawicie i dwukrotnie w Konwektorze w Lipnie. Aktywnie działał w związkach zawodowych. Od 1980 roku należał do NSZZ „Solidarność”. Był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Lipnie, członek władz wojewódzkich „Solidarności”. 13 grudnia 1981 roku zorganizował uroczystość poświęcenia sztandaru „Solidarność” w fabryce „Konwektor”. W okresie stanu wojennego aktywnie działał w NSZZ „Solidarność” za co został zwolniony z pracy w fabryce „Konwektor”. Mimo usilnych starań o jakąkolwiek pracę, skutecznie mu to utrudniano.

19 czerwca 1989 roku został wybrany radnym do Rady Miejskiej w Lipnie. Nawiązał wówczas kontakt z ministrem Jackiem Kuroniem, od którego otrzymał środki w wysokości 7 milionów złotych na pomoc społeczną. 27 maja 1990 roku ponownie został wybrany radnym Rady Miejskiej w Lipnie, która 16 czerwca tegoż roku powierzyła Mu funkcję burmistrza miasta, którą pełnił do 28 lutego 1994 roku. Zrezygnował z tej funkcji na trzy miesiące przed upływem kadencji ze względu na postępującą chorobę.

Funkcję burmistrza objął w bardzo trudnym okresie. Kasa miejska była pusta. Dzięki ogromnej pracowitości i zdolnościom organizacyjnym udało Mu się pozyskać z różnych źródeł środki finansowe na potrzeby miasta. W czasie pełnienia funkcji burmistrza miał Radę Doradców. Był to zespół fachowców z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego, który trudne sprawy dla miasta pomagał burmistrzowi rozstrzygać i doradzać.

Jako burmistrz Lipna zainicjował wiele ważnych dla miasta akcji, m.in. przyczynił się do poprawy warunków mieszkaniowych w mieście (zbudowano dwa bloki mieszkalne), zadbał o poprawę lipnowskich ulic, poprawił warunki handlu na rynku poprzez zbudowanie hali targowej. Troszczył się o ochronę środowiska naturalnego likwidując małe osiedlowe kotłownie, przyczynił się do rozbudowy oczyszczalni ścieków w mieście. Wspierał budowę nowego kościoła pod wezwaniem Bł. Bpa Michała Kozala, przyczynił się do utwardzenia głównej alei na cmentarzu. Uruchomił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Włocławskiej. Dzięki jego inicjatywie powstała chłodnia, przyczynił się do restrukturyzacji lipnowskich zakładów pracy. Powstał projekt nowego cmentarza komunalnego, stworzył wiele miejsc pracy dla bezrobotnych.

W 1990 roku walnie przyczynił się do uruchomienia Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipnie w budynku po komitecie partii. Bardzo aktywnie działał społecznie. W kwietniu 1990 roku był delegatem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej na II Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” (nr listy 260), i w 1991 roku na następny Zjazd NSZZ „Solidarność” (nr listy 244). Brał czynny udział w pracach Zjazdu, był członkiem Komisji Mandatowo-Wyborczej.
Był członkiem Związku Miast Polskich, uczestniczył w jego zjeździe w Poznaniu. Utrzymywał liczne kontakty z wieloma czołowymi politykami naszego kraju.

W Lipnie gościł Jan Krzysztof Bielecki – premier, Leszek Balcerowicz – wicepremier, urodzony w Lipnie, Janusz Lewandowski – minister przekształceń własnościowych w inni.

Był inspiratorem odbudowy Pomnika Niepodległości 14 czerwca 1992 roku w Lipnie, zniszczonego przez Niemców w 1939 roku.

Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany i odznaczany.
W 1992 roku otrzymał Dyplom Uznania za Zasługi dla Diecezji Włocławskiej. W tym samym roku nadano mu Wielką Odznakę Pamiątkową Okręgu pomorskiego Armii Krajowej. W 1993 roku wyróżniony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa i Odznaką Polskiego Związku Łowieckiego. Rok 1994 Odznaka za Zasługi dla Województwa Włocławskiego.
 
Ryszard Paprota w 1961 roku zawarł związek małżeński z Marianną Szczutowską. Miał czworo dzieci, trzy córki i syna oraz dziesięcioro wnucząt. Burmistrz Ryszard Paprota zmarł 2 marca 1995 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Lipnie.

Cieszył się wielkim szacunkiem miejscowego społeczeństwa i uznaniem przełożonych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie nr XXXIII/281/2001 z 16 listopada 2001 roku uhonorowany pośmiertnie tytułem Zasłużony dla Miasta Lipna.

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc