NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Środa 12 czerwca 2024 r.
Imieniny obchodzą Janina, Jan, Onufry

Rajmund Lewandowski

Lekarz, grafik, literat, społecznik, kapitan rezerwy WP

Matka – Leokadia Lewandowska z d. Witecka gospodyni domowa.
Ojciec – Franciszek Lewandowski s. Aleksandra z zawodu był szewcem.
W 1918 r. pełnił czynną służbę w Polskiej Organizacji Wojskowej pseudonim „Leśniewski”, żołnierz Pułku Ułanów Wielkopolskich, członek Sztabu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie, więzień obozu koncentracyjnego Mauthausen-Guzen w czasie II wojny światowej, po wyzwoleniu pracuje w swoim zawodzie, cechu Szewców i OSP.
Syn – Rajmund Lewandowski ur. się 4 kwietnia 1927 r., zmarł 28 czerwca 1986 r. Te dwie daty zamykają jak klamrą cały okres życia człowieka. Jego działalność i twórczość, a w każdej z tych dziedzin starał się służyć społeczeństwu i regionowi, który ukochał – Ziemi Dobrzyńskiej.

W latach 1950-1956 studiował w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

W 1956 r. żeni się z córką profesora Politechniki Szczecińskiej – Zdzisławą Anną (technik eksploatacji Żeglugi i Portów, za pracę w Zarządzie Portu Szczecin odznaczona „Zasłużony Pracownik Morza”).
Jedyny syn Rajmunda – Antoni Tomasz, ur. w lutym 1957 r., elektronik, pływa na statkach handlowych jako radiooficer w Polskiej Żegludze Morskiej.

Rajmund Lewandowski w czerwcu 1956 r. podejmuje pracę w Szpitalu Powiatowym w Lipnie. Po odbyciu stażu ukończył 3-miesięczny kurs kardiologii w klinice prof. Żery w Warszawie. Rozpoczął specjalizację z chorób wewnętrznych.

Następnym etapem pracy zawodowej było stanowisko dyrektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W późniejszym okresie pracował na stanowisku kierownika Wydziału Zdrowia. Podejmował specjalizację I i II stopnia z okulistyki u dr. Jana Popkowskiego we Włocławku. Na własne życzenie po uzyskaniu specjalizacji przeszedł do pracy w Przychodni Rejonowej – w Poradni Okulistycznej, gdzie pracował nieprzerwanie do chwili swojej śmierci. Był lekarzem, który zawsze pragnął dobra chorego bez względu na miejsce, w którym Go spotkał, w prywatnym gabinecie czy w Przychodni Rejonowej. Był człowiekiem skromnym, który uważał, że celem życia nie jest zdobycie pieniędzy, ale działanie na rzecz społeczeństwa i regionu. Swój czas i siły chętnie poświęcał dla działań mających na względzie dobro ogółu. Pracował społecznie w Polskim Czerwonym Krzyżu, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Był jednym z założycieli Sekcji Miłośników Historii Miasta Lipna i Ziemi Dobrzyńskiej. W 1961 r. dzięki Jego osobistym kontaktom z artystami z kraju i zagranicy i bezinteresownej pracy przy opracowaniu katalogów, Biblioteka Rejonowa mogła zorganizować około 30 wystaw exlibrisów. Rysunkiem interesował się od dziecka. Poważne zainteresowanie się grafiką i uprawianie tej dziedziny sztuki datuje się na rok 1963 i owocuje przyjęciem do Związku Polskich Artystów Plastyków na podstawie prac, co jest dużym sukcesem. Prace swoje pokazuje na wystawach: Białystok, Opole, Kraków, Toruń, Bydgoszcz, Warszawa, Grudziądz, Biecz, Gorlice, Rawicz, Sant Louis, Manistee – USA, Wilno – Litwa, Saint Miklaas – Belgia, Kronach, Welcen – Niemcy, Frederikshavn – Dania, Pescia – Włochy, Epinal, Nancy, Osny – Francja, Budapeszt – Węgry i Kazanlik – Bługaria. Z uprawiania sztuki nie czerpał zysków, wiele obrazów przekazał w darze Polskiemu Komitetowi Opieki Społecznej, Wydziałowi Oświaty, Zespołowi Szkół Elektrycznych we Włocławku, Muzeum w Oświęcimiu, Towarzystwu Kaszubsko-Pomorskiemu, szkole we Wdzydzach Kieszewskich, Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie. Swoje sukcesy związane z uprawianiem grafiki kwitował powiedzeniem „górą Lipno”. Odszedł w 59. roku życia, pozostał żywy w niezliczonych pracach graficznych, gdyż jak utrzymuje odwieczne przysłowie „Ars longa, Vita brevis”, czyli „Choć życie krótkie, sztuka trwa”. Nie tylko dłuto grafika bywało często w ręku Rajmunda Lewandowskiego, ale i pióro – opracowania z dziedziny historii medycyny, historii Ziemi Dobrzyńskiej, wiersze, drukowane były w piśmie „Radar”, „Życiu Włocławka”, Biuletynie Przewodnickim PTTK, Włocławskim Towarzystwie Naukowym, którego był członkiem, Klinice Ocznej w Poznaniu. Utwory satyryczne ze zbioru „Żywot ludzi poczciwych”, były emitowane przez rozgłośnie radiowe w Bydgoszczy i Łodzi. Zostaje członkiem Unii Polskich Pisarzy Medyków w Warszawie. Moje szersze omówienie twórczości męża – Rajmunda Lewandowskiego drukowane było w Nordisk Exlibris Tidssrkrift – Dania w 1979 r., oraz w II tomie Światowej Encyklopedii Exlibrisu w Portugali 1986 r. Bywał nagradzany medalami za upowszechnienie kultury i zasługi dla woj. włocławskiego, Złotym Krzyżem Zasługi,  Odznaką 1000-Lecia Państwa Polskiego, Medalem 40-lecia PRL, Odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”, „Odznaką Zasłużony Działacz Kultury”, „Srebrną Odznaką”, Za Zasługi dla Województwa Włocławskiego, ale najwspanialszą nagrodę uzyskał dopiero po śmierci. Za Jego trud i działalność społecznikowską nadano Szkole Podstawowej nr 1 imię Rajmunda Lewandowskiego w dniu 20 maja 1989 r. na wniosek uczniów tej szkoły, Komitetu Rodzicielskiego oraz Grona Pedagogów.

Uchwałą Nr XIII/69/86 Miejskiej Rady Narodowej został wpisany do „Księgi Ludzi Zasłużonych dla Miasta Lipna”.

Rajmund Lewandowski swą działalnością pokazał wielkość ducha mieszkańcom Lipna, które rozsławił poza granicami kraju. Zasłużył w pełni, by znaleźć się w gronie Zasłużonych Obywateli Miasta Lipna.

Źródła: 1 Z. Lewandowska, Rajmund Lewandowski, „Gazeta Lipnowska Nr 27 z dnia 1 września
1996, str.9
2 „Księga Zasłużonych dla Miasta Lipna”, Lipno 1977–1986.

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttps://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.html http://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc