NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 26 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą Filip, Paulina, Marianna

Mariusz Budkiewicz

Ks. Mariusz Budkiewicz urodził się 8 kwietnia 1978 roku w Mąkoszynie na Kujawach. W 1986 roku rodzina Budkiewiczów przeprowadziła się do Morzyczyna. W 1993 roku ks. Mariusz podjął naukę w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, gdzie kształcił się w zawodzie, jako stolarz. Było w tym ukryte pragnienie podjęcia zawodu wykonywanego przez dziadka Czesława Kreczmera. Następnie kontynuował naukę w tej samej szkole, w Technikum, które ukończył i zwieńczył zdaniem matury 26 maja 1998 roku.

Słowa, które wypowiedział Johann Wolfgang - Goethe „Kto chce zrozumieć poetę, powinien pojechać do jego kraju” znajdują odzwierciedlenie w doświadczeniu ks. Mariusza.

Na formację prowadzącą ku kapłaństwu wywarła wpływ atmosfera miejsca, swoiste „genius loci”: szkół, parafii i spotykanych w życiu osobistości, dla których umiłowanie ziemi ojczystej, wierność wierze religijnej i tradycji były stałymi elementami wychowania. Ponadto, swoiste piętno wywarli gorliwi duszpasterze, ludzie światli, którzy potrafili łączyć duszpasterską gorliwość z troską o staranne wykształcenie i wychowanie (bp Roman Andrzejewski, ks. Stanisław Łosiakowski, ks. Eugeniusz Budkowski).

Ulokowana pomiędzy Gopłem i rzeką Notecią parafia Broniszewo to malownicza ojczyzna „Starej baśni”. W obrębie tej parafii, podczas powstania styczniowego, wojska polskie stoczyły aż 5 bitew. Ks. Mariusz uczestniczył w pracach Społecznego Komitetu Budowy pomnika Powstańców Styczniowych w Ruszkowie. Prace te zostały zwieńczone zbudowaniem pomnika w miejscu bitwy stoczonej 10 kwietnia 1963 roku i wydaniem okolicznościowej publikacji. Na pamiątkowej tablicy widnieje wśród poległych „Bierzyński z Lipna”.

Ks. Mariusz podjął pracę w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu i w Wyższym Seminarium Duchownym księży Marianów w Lublinie.

W 1998 roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Na tej uczelni, prócz formacji intelektualnej, równie ważna była ta duchowa, wyrażona w „Ratio studiorum” znaczona przyjmowaniem kolejnych posług i święceń:

- 30 października 2001 roku podczas mszy św. celebrowanej w katedrze włocławskiej przez biskupa Stanisława Gębickiego otrzymał prawo noszenia sutanny;
- 1 grudnia 2001 roku podczas mszy św. na zakończenie rekolekcji w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku biskup włocławski Bronisław Dembowski udzielił mu posługi lektoratu;
- 30 listopada 2002 roku podczas mszy św. celebrowanej przez biskupa Romana Andrzejewskiego w kościele seminaryjnym św. Witalisa otrzymał z rąk biskupa posługę akolitatu;
- 31 maja 2003 roku otrzymał z rąk biskupa Wiesława Meringa święcenia diakonatu i był pierwszym, którego wyświęcił nowy biskup włocławski.

Na praktyki diakońskie został posłany do parafii Narodzenia NMP i św. Józefa w Skulsku.

Studia wyższe, filozoficzno-teologiczne, uwieńczył tytułem magistra obronionym 16 czerwca 2004 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z homiletyki, na podstawie pracy: „Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych uroczystości Chrystusa Króla roku „C” w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2001”. Był to dzień, w którym rodzinna parafia św. Benona w Broniszewie obchodziła jubileusz 100 - lecia konsekracji świątyni.

Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 2004 roku z rąk ks. biskupa włocławskiego Wiesława Meringa.

Został posłany na następujące placówki duszpasterskie:

- 30 VI 2004 - 28 VI 2010 r. - Brzeźno k. Konina, par. MB. Nieustającej Pomocy; 
- 28 VI 2010 r. - 30 VI 2011 r. Konin (Morzysław), par. św. Wojciecha;
- 30 VI 2011 r. - 30 VI 2015 r.  Lipno, par. Wniebowzięcia NMP;
- 30 VI 2015 r. - Zduńska Wola, par. Wniebowzięcia NMP.

21 sierpnia 2006 roku został skierowany przez biskupa Wiesława Meringa na czterosemestralne studia podyplomowe dla magistrów teologii. Studia te zwieńczył 23 czerwca 2008 roku licencjatem z teologii oraz pracą dyplomową w ramach seminarium z Historii Kościoła pod kierunkiem ks. dra hab. Witolda Kujawskiego pt. „Brzeźno k. Konina. Zarys dziejów miejscowości i parafii”. Praca ta została wydana w formie książkowej.

Wzorem biskupa Romana Andrzejewskiego, który nota bene pochodzi również z Morzyczyna, starał się obiektywnie patrzeć na to wszystko, co się zmienia badając historię małych ojczyzn. Patrząc historycznie, dogłębniej widział i rozumiał problemy współczesności. Wierny dewizie biskupa Romana: „Wędrując po diecezji, czytam przesłanie, jakie idzie do mnie z dziejów parafii i świątyń, z ich wystroju i otoczenia, z obrazów i krzyży przydrożnych, z mogił i nagrobków, z ksiąg parafialnych, z barwnej mowy ludzi, z ich oczu.” Mówiąc o współczesności sięgał do historii, pokazując cały szereg wydarzeń tworzących dzisiejszą rzeczywistość.

Stąd też dodatkową formą pracy, absorbującą większość wolnego czasu, jest pisanie monografii „Małych Ojczyzn”. Jest autorem publikacji:

- Proboszczowie i administratorzy parafii Broniszewo w XX wieku, w: Pomniki dają żywym moc czynu, Broniszewo - Morzyczyn - Włocławek 2004;
- Brzeźno. Zarys dziejów, Brzeźno 2009;
- Brzeźno. Zarys dziejów miejscowości i parafii, Brzeźno 2010;
- Kościół i Parafia Wszystkich Świętych w Wąsoszach, Wąsosze 2010 [współautor J. Kołtuniak];
- Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie, Lipno 2013 [współautor S. Grzywiński];
- Proboszczowie i administratorzy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie, Lipno 2014 [współautor S. Grzywiński];
- Dzieje Parafii Wyszyna, Wyszyna 2013;
- Właściciele majątku Wyszyna, Wyszyna 2014;
- Miejsca historyczne, zabytkowe, refleksji, wspomnień i zadumy w Lipnie, Lipno 2015 [współautorzy: I. Grubecka i D. Kostecka];
- Materiały źródłowe do dziejów Lipna, Lipno 2015 [współautorzy: I. Grubecka i D. Kostecka];
- Lipno - małe miasto wielkich ludzi, Lipno 2016 [współautorzy: I. Grubecka i D. Kostecka];

Będąc wikariuszem w Koninie - Morzysławiu zetknął się z tamtejszym tygodnikiem parafialnym „Adalbertus”. Uczestnicząc w redakcji tej gazety, był autorem cyklu artykułów z dziedziny teologii i historii.

Artykuły jego autorstwa publikowane były także w „Ładzie Bożym” - tygodniku diecezji włocławskiej i Miesięczniku diecezji włocławskiej-kronika.

W celu odsłaniania i badania dziejów Lipna 20 XI 2011 roku rozpoczął w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wydawanie tygodnika parafialnego pt.: „Antoni”. W pierwszym numerze określono cel pisma: przybliżenie dziejów parafii, jej świątyń, miejscowości, związanych z nią osób, a nade wszystko poniesienie Ewangelii do naszych domów”. Te cele przyświecały wydawaniu tygodnika, z uwzględnieniem spraw aktualnych z życia wspólnoty parafialnej i Ziemi Dobrzyńskiej, tego wybranego skrawka Diecezji Włocławskiej, do wydania ostatniego jego numeru pod redakcją ks. Mariusza Budkiewicza, dnia 28 czerwca 2015 r.

Artykuły drukowane w tygodniku „Antoni” trafiały do szerokich kół Czytelników, budząc dumę z powodu bogactwa lokalnego dziedzictwa narodowego i tradycji polskiej.

Cyceron podkreślał: verba docent, exempla trahunt (słowa pouczają, przykłady pociągają). Natomiast inne łacińskie przysłowie uczy: „verba volant, scripta manent” (słowa ulatują, pismo pozostaje).      

Zapisane karty tygodnika „rozlatywały” się po całej parafii, docierając do domów, mieszkań naszego miasta i okolicznych wiosek, a co najważniejsze, zakorzeniały się w umysłach i sercach ludzkich.

Artykuły zamieszczane w tygodniku „Antoni” odzwierciedlały i utrwalały ogrom spraw i zagadnień, aby ożywić i zintegrować wspólnotę parafialną. Tygodnik ten dla parafian był nieocenioną pomocą w rozwijaniu wiedzy religijnej, kształtowaniu postaw patriotycznych oraz głębszego przeżywania wielu świąt i uroczystości kościelnych poprzez poznawanie historii parafii i miasta. Tygodnik parafialny ułatwiał także pracę duszpasterską. Dobitnie, o tym świadczą  słowa  papieża  Piusa XI,  który  uczył: „Szkoda budować kościoły, szkoda zakładać klasztory, wszystkie wasze dobre katolickie dzieła są zbyteczne, jeżeli nie umiecie użyć prasy katolickiej”.

Ks. Mariusz odszukał i postarał się o przetłumaczenie z łaciny oraz opublikował akty lokacyjne miasta Lipna:

- Akt lokacyjny miasta Lipna wydany przez księcia dobrzyńskiego i łęczyckiego Władysława (Włodka) Garbatego (Garbacza), syna Siemowita, na zamku w Bobrownikach w 1349 roku;
- Akt lokacyjny miasta Lipna, który wydał król Władysław II Jagiełło, z Bożej Łaski król Polski, pan i dziedzic ziemi: krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw, Pomorza i Rusi Czerwonej, najwyższy książę Litwy w 1422 roku.

W ramach pracy duszpasterskiej w Lipnie m.in. roztaczał opiekę nad dwoma Kręgami Rodzin z „Domowego Kościoła”, nad młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania w ramach cotygodniowych katechez, co roku wraz z młodzieżą uczestniczył w Pieszej Pielgrzymce Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę.

28 kwietnia 2014 roku podczas uroczystości związanych z 665-leciem lokacji miasta Lipno ks. Mariusz Budkiewicz znalazł się w grupie wyróżnionych osób, reprezentujących w swej działalności Lipno i integrujących lokalną wspólnotę, „będących swoistymi ambasadorami miasta”, którym Burmistrz Miasta Lipna Dorota Łańcucka oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lipnie Maria Turska wręczyły okolicznościowe statuetki przedstawiające liść lipy.

Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie 28 października 2015 roku nadano ks. Mariuszowi Budkiewiczowi tytuł „Zasłużony dla miasta Lipna”.

Zachętą do ciągłego podejmowania trudu pracy redaktorskiej ks. Mariusza są słowa św. Jana Pawła II: „Miłość i służba nadaje sens naszemu życiu i czynią je pięknym, ponieważ wiemy, czemu i komu je poświęcamy”.

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc