NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 16 lipca 2024 r.
Imieniny obchodzą Maria, Stefan, Eustachy

Marian Szcześniak

Inżynier-mechanik, dyrektor „Konwektora” w Lipnie

Marian Szcześniak urodził się 25 kwietnia 1930 roku w Polskich Olędrach województwo kaliskie z ojca Stanisława i matki Marianny z domu Mikołajczak. W czasie okupacji hitlerowskiej jako trzynastoletni chłopiec pracował przymusowo u niemieckiego gospodarza. Po wojnie ukończył szkołę podstawową i średnią a w 1956 roku ukończył studia na Politechnice Warszawskiej uzyskując tytuł inżyniera mechanika. Po ukończeniu studiów wyższych rozpoczął pracę zawodową w Dolnośląskiej Fabryce Zegarów w Świebodzicach, gdzie zajmował kolejno następujące stanowiska: technologa, mistrza w produkcji, kierownika wydziału i szefa produkcji. W 1963 roku rozpoczął pracę w Świebodzickich Zakładach Przemysłu Odzieżowego na stanowisku II zastępcy dyrektora ds. technicznych.

W tych zakładach uporządkował park maszynowy i zespoły szwalnicze, a także zaprojektował centralną prasowalnie parową. W 1966 roku ze względu na zdrowie dzieci przeniósł się do Lipna i tu pracował w Fabryce Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych „Konwektor” na stanowisku Dyrektora. Bogate doświadczenie zawodowe, wysokie kwalifikacje oraz talent organizatorski wykorzystał do rozbudowy zakładu „Konwektor”. W zakładzie tym przyczynił się do uruchomienia produkcji nagrzewnic ramowych, wentylatorów kuziennych i dachowych. Wybudował w nowym miejscu całą nową fabrykę, w której miejsce pracy znalazło 650 osób. Był to wówczas największy zakład produkcyjny w Lipnie. Pamiętał też o zakładzie filialnym w Kikole. W tym zakładzie zmodernizował odział produkcyjny, wybudował tam cynkownię ogniową, a także małe osiedle mieszkaniowe dla załogi, która przedtem mieszkała w bardzo złych warunkach.

Natomiast w Lipnie wybudował 3 budynki mieszkalne dla 70 rodzin członków załogi. Mając wielkie własne serce, umiał z należną troską odnosić się do załogi.

Niemal dla każdego miał z góry dobre nastawienie. W dziejach „Konwektora”, zapisał się złotymi zgłoskami jako wspaniały budowniczy i organizator pracy, a przede wszystkim jako nieprzeciętny Człowiek. Był szanowanym i powszech nie docenianym dyrektorem przez swych pracowników. Naciski o wymogi wojewódzkiego aparatu partyjnego były przyczyną jego rezygnacji z tej funkcji, a także zmiany miejsca zamieszkania w 1977 roku. Dzięki pomocy Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych „Instal” w Warszawie został zatrudniony w W.U.J.P. „Termowent” w Radomiu na stanowisku zastępcy dyrektora d/s rozwoju i techniki a później na stanowisku zastępcy dyrektora d/s techniczno-produkcyjnych oraz kierownika wytwórni.

Podczas pracy zawodowej systematycznie podnosił swe funkcje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach, konferencjach i seminariach tematycznych.
Uczestniczył w serii konferencji organizowanych przez TNOIK o/Bydgoszcz na tematy „Dyrektor w procesie kierowania przedsiębiorstwem”. Ukończył kursy: podyplomowy dla Dyrektorów Przedsiębiorstw Budowlano-Montażowych, kurs III stopnia w zakresie Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem Przemysłowym. Uczestniczył w seminariach dla menadżerów zorganizowanych przez NNOJK i RKW z RFN nt. „Gospodarki Wolnorynkowej w RFN wraz z tygodniowym pobytem na seminarium w RFN połączonym ze zwiedzaniem przedsiębiorstw we Frankfurcie nad Menem, w Bonn i Kolonii.
Także uczestniczył w kursie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa zorganizowanym przez Międzynarodową Fundacje Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej-Centrum Prywatyzacji. Został wpisany do Krajowego Rejestru Rady Menadżerskiej.
Ponadto przez szereg lat był wykładowcą w Technikum Mechanicznym –Wydział dla Pracujących w Świebodzicach. Będąc już na emeryturze, na którą przeszedł w 1993 roku pełnił funkcję ławnika w Sądzie w Radomiu – Wydział Karny oraz aktywnie działał w Radomskim TNOIK.

Marian Szcześniak był szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Związek małżeński zawarł z Barbarą z d. Popławską, która zajmowała się gospodarstwem domowym i wychowaniem dzieci. Życie rodzinne było wypełnione ciepłem, kulturą i tolerancją. Nadto był niezwykle troskliwym ojcem dla swych dzieci Grażyny z zawodu informatyk i Mirosława – geodety, a potem niezrównanym w uczuciach dziadkiem Patrycji i Darii.

Zmarł 5 lutego w 2008 roku i jest pochowany na Cmentarzu w Radomiu.

Zmarły posiadał wiele odznaczeń państwowych i resortowych oraz dyplomów honorowych między innymi:
– Srebrny Krzyż Zasługi- leg. Nr 1525-75-21 (1975 r.)
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski- leg. Nr 3374-85-9 (1985 r.)
– Medalem 30-lecia Polski Ludowej- Uchwała Rady Państwa Nr 600/7-4 M (1974 r.)
– Medalem 40-lecia Polski Ludowej – Uchwała Rady Państwa Nr 2/66/84 M (1984 r.).

Rada Miejska w Lipnie uchwałą Nr VI/62/99 z dnia 09 kwietnia 1999 roku uhonorowała medalem i tytułem „Zasłużony dla Miasta Lipna” za szczególne zasługi i osiągnięcia w rozwoju miasta nad Mieniem.

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc