NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Czwartek 13 czerwca 2024 r.
Imieniny obchodzą Antoni, Lucjan, Gracja

Ksiądz Prałat Stefan Józef Maćczak

Urodził się 16 lipca 1949 roku we wsi Brylewo na Kujawach,  jako syn Edwarda i Genowefy z Mazurków. Szkolę Podstawową ukończył we wsi Morzyce. Dalszą naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Łokietka w Radziejowie Kujawskim.
Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W czasie studiów odbył przymusową służbę wojskową w latach 1968–70 w Bartoszycach. Po powrocie z wojska ukończył studia teologiczne w wyżej wymienionym seminarium. 15 czerwca 1974 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Jego Ekscelencji Księdza biskupa Jana Zaręby – Biskupa włocławskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Stawiszyn, obecnie diecezja kaliska, Małyń, Sieradz – rektor kościoła św. Stanisława i kapelan Sióstr Urszulanek Szarych i szpitala wojewódzkiego, Włocławek – wikariusz parafii katedralnej i św. Stanisława. Od roku 1986 wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Lipnie, organizator ośrodka duszpasterskiego w Lipnie a następnie budowniczy i administrator parafii Bł. Bpa M. Kozala. Od roku 1988 – proboszcz wyżej wymienionej parafii.
Ksiądz Prałat budował Parafię p.w. Bł. Biskupa Michała Kozala od podstaw, utworzoną przez Ks. Biskupa Jana Zarębę.
Oznacza to, że najpierw należało wykupić plac pod budowę nowego kościoła. I tak się stało. Działkę zakupiono od państwa Blachowskich wraz z budynkiem gospodarczym. Budynek ten przebudowano na tymczasową kaplicę i w 1986 roku odprawiona został w niej Msza Święta zwana pasterką.
14 czerwca 1988 roku ukazał się dekret Ks. Bpa Henryka Muszyńskiego, ówczesnego Ordynariusza Włocławskiego, o erygowaniu parafii pod wezwaniem Bł. Bpa Michała Kozala. Rok później wmurowano kamień węgielny. Na wyznaczonym placu trwały intensywne prace przy budowie nowej świątyni i plebanii.

Już od 1 grudnia 1996 roku, kiedy stały jeszcze stemple drewniane podpierające konstrukcje budowlane, w niedziele i święta gromadzili się wierni na Eucharystii w murach nowego kościoła.
Wszystkie lata tworzenia parafii i budowy kościoła to ciągłe zmagania się Księdza Prałata z licznymi trudnościami finansowymi i organizacyjnymi. Przyjrzyjmy się temu okresowi nieco bliżej:

Lata 1992–1994
ufundowanie przez darczyńców trzech dzwonów, fundatorem jednego z nich jest Ks. Prałat Stefan Józef Maćczak, jednego Rada Miejska w Lipnie, a pierwszy dzwon ofiarował ksiądz Jan Dwojacki z diecezji kaliskiej.
W 1996 roku pracownicy fabryki Konwektor zamontowali krzyż na wieży kościoła.
Rok 2011 konsekracja kościoła dokonana przez Ks. Bpa Bronisława Dembowskiego, ówczesnego ordynariusza.
Następne lata to dalsze prace na zewnątrz i wewnątrz kościoła: budowa ołtarza i prezbiterium, rzeźby Drogi Krzyżowej wykonane przez artystę Zdzisława Ostrowskiego, nowe wygodne ławki i zamontowane drzwi, nowe organy, balustrada wokół chóru, zwisające żyrandole, piękny metalowy płot okalający plac kościelny od strony północnej i wschodniej. To najważniejsze widoczne dokonania wzbogacające naszą świątynię. Wszystko, co można zobaczyć i dotknąć kosztowało wiele trudu, troski i nieprzespanych nocy Proboszcza tej parafii. Odbiło się to niekorzystnie na Jego zdrowiu.

Przez cały okres, 25 lat pobytu w Lipnie, Ksiądz Prałat troszczył się z wielką gorliwością o sprawy duchowe swoich parafian. Było już kilka misji świętych w nowym kościele, przeszło przez tę parafię wielu księży wikariuszy, znaczna ich część jest już proboszczami.

Mimo wielu obowiązków Ksiądz Prałat ukończył w 1999 roku studia licencjackie z teologii duchowości w ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Na zewnątrz kościoła widać dużo zieleni i kwiatów, droga procesyjna wokół kościoła wyłożona kostką brukową. Wszystko to robi miłe wrażenie na wiernych zdążających na modlitwę do świątyni.

Równocześnie z budową kościoła trwała budowa plebanii, gdzie mieszkają wszyscy Książa tej parafii.
Władze kościelne doceniły pracę duszpasterską i organizacyjną Księdza Stefana i wyniosły go do godności Kanonika w 1996 roku a następnie Prałata w 2002 roku.

Kilka lat Ksiądz Prałat działał społecznie w Kapitule przy Radzie Miejskiej w Lipnie, która przedkładała wnioski o nadawanie tytułu zasłużony dla miasta.

Rada Miejska w Lipnie uchwałą nr VI/56/99 z dnia 9 kwietnia 1999 roku uhonorowała Księdza Prałata tytułem „Zasłużony dla Miasta Lipna”.

W sierpniu 2012 roku przeszedł na emeryturę i pozostał w lipnowskiej parafii w charatketrze rezydenta.

Zmarł 8 lutego 2014 roku. Pochowany został 12 lutego na Cmentarzu Komunalnym w Lipnie.

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttps://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.html http://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc