NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 26 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą Filip, Paulina, Marianna

Ksiądz Prałat Franciszek Cieślak

Proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie

Urodził się 25 stycznia 1937 roku w Gałkach, powiat Przysucha, w rodzinie rolniczej, jako syn Jana i Marianny, z domu Oracz. W roku 1945 rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Gałkach, w trybie przyspieszonym, bowiem było to tuż po zakończeniu II Wojny Światowej. Po ukończeniu w 1950 roku 7 klasy, uczęszczał do szkoły średniej w Marjówce, prowadzonej przez Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny. Była to szkoła prywatna na prawach państwowych. Panujący wówczas ustrój i powstające prawa spowodowały, że na dwa tygodnie przed maturą, szkole odebrano prawa szkoły państwowej i ksiądz Franciszek Cieślak zdaje maturę w szkole dla pracujących, w Łodzi, w 1955 roku. Myśl o kapłaństwie rodzi się już w szkole średniej i zaraz po maturze, Franciszek Cieślak wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Po 6 latach studiów otrzymuje święcenia kapłańskie 21 maja 1961 roku.

Wykaz parafii, w których pracował ksiądz Franciszek Cieślak:
Parafie wikariackie:
• Mazowsze – 1961-1962
• Kruszyn – 1962-1965
• Konin, par. Świętego Wojciecha – 1965-1966
• Włocławek par. Zbawiciela – 1966-1968
• Szadek – 1968-1972
• Ciechocinek – 1972-1976

Samodzielne parafie:
• Mąkolno – 1976-1982
• Kalisz, par. Św. Michała Archanioła – 1982-1991
• Lipno, par. Wniebowzięcia NMP – 1991-2012.

Jak wyżej wymieniono pierwszą parafią wikariacką jest Mazowsze. Kościół katolicki w tym czasie przeżywa trudny okres. Religia jako przedmiot, zostaje wyrzucona ze szkół, a księża organizują lekcje katechezy przy kościele i punktach katechetycznych. Ze wspomnień księdza dowiadujemy się o tym, że latem lekcje odbywały się pod gołym niebem. Rodziny katolickie oddawały klucze od swoich domów, by ksiądz mógł prowadzić lekcje w godniejszych warunkach. Ze względu na słabą komunikację ksiądz  ocierał na lekcje, płynąc promem przez rzekę Wartę, zimą natomiast szedł kilka kilometrów do punktu
pieszo, by zajęcia religii nie przepadały. Już jako młody kapłan-wikariusz nie zrażał się trudnościami.

Pierwszą samodzielną placówką jest parafia Mąkolno. I tu też nie jest łatwo:
24h katechezy tygodniowo, troska o parafię, liczne prace remontowe. Był to czas, w którym z trudem zdobywało się materiały budowlane, ale odpowiedzialny, ambitny i głębokiej wiary kapłan, z uporem pokonuje przeciwności. Będąc proboszczem w Kaliszu, w 1985 roku, otrzymuje tytuł Kanonika i pełni funkcję wicedziekana. Należy zaznaczyć, że od 1976 do 2006 roku mimo licznych obowiązków, jest także wizytatorem katechetycznym.

W 1991 roku ksiądz kanonik obejmuje parafię i dekanat lipnowski. Po 5 latach otrzymuje tytuł Prałata. Przychodząc do Lipna, ksiądz Cieślak był świadom tego, że duża część mieszkańców miasta i okolic to jego ziomkowie. Zbiegiem okoliczności, akurat w niedzielę, kiedy ksiądz obejmował parafię, słowa Ewangelii brzmiały: „Niemile jest widziany prorok w ojczyźnie swojej”, a parafrazując – wśród swoich. Dziś, po 20 latach pracy w Lipnie, ze spokojem stwierdza, że to nie dotyczyło jego osoby, gdyż ci ziomkowie to ludzie głęboko wierzący, pomocni i życzliwi. Ksiądz Prałat Franciszek Cieślak wiele serca i troski wkłada w organizację życia duchowego parafii, dba także o utrzymanie w należytym stanie obiektów sakralnych. Od początku swego pobytu w Lipnie, rok po roku, systematycznie i konsekwentnie realizuje wcześniej zaplanowane remonty, konserwacje i prace na rzecz parafii.

1991 r.
• przemalowano blachę na plebanii
• uprzątnięto wieżę kościoła, założono siatki w oknach
• na cmentarzu grzebalnym ułożono chodnik od bramy wejściowej do kaplicy
– fundacja miasta

1992 r.
• na cmentarzu grzebalnym dokończono chodnik od kaplicy do cmentarza ewangelickiego – fundacja parafii,
• uporządkowano obejście parafii, wybudowano garaże,
• utwardzono drogę wjazdową, w ogrodzie zasiano trawę i wsadzono 100 sztuk tui i krzewów ozdobnych,
• uruchomiono elektrycznie dzwony na wieży kościoła,
• na cmentarzu wybudowano trzy śmietniki,
• 14 czerwca, w parku miejskim poświęcono pomnik ku czci pomordowanych w latach 1918-1920,
lipiec – sierpień
• trwają prace przy czyszczeniu kościoła – renowacja ścian i malowideł

1993 r.
• renowacja bramy wejściowej na cmentarzu
• zakupiono blachę miedzianą na wieżę i dach kościoła

1994 r.
• pokrycie wieży kościoła blachą miedzianą
• założono wieniec żelbetonowy okalający wieżę- zabezpieczający przed dalszymi pęknięciami

1995 r.
• ułożono 150 metrów chodnika przed kaplicą w Radomicach
• pokryto blachą miedzianą dach kościoła
• przeprowadzono gruntowny remont kaplicy Św. Barbary

1996 r.
• konserwacja figur Świętego Piotra i Pawła
• remont więźby dachowej nad kaplicami, zakrystią i wejściem do kościoła
• wymiana siatek zabezpieczających witraże w oknach
• przebudowa i konserwacja organów
• ocieplenie plebanii z malowaniem i cyklinowaniem podłóg

1997 r.
• konserwacja krzyża – w bocznym wejściu do kościoła
• konserwacja figury nad wejściem do kościoła
• wymiana cegieł na zewnątrz kościoła
• dalszy remont plebanii: łazienka, kuchnia, kotłownia olejowa
• wymiana jednego segmentu więźby dachowej na wieży

1998 r.
• budowa 220 m.b. parkanu na cmentarzu grzebalnym z cegły klinkier
• chodnik przed kaplicą w Radomicach i wsadzenie 40 krzewów ozdobnych
• nowa elewacja kaplicy
• remont zakrystii, posadzka, nowe szafy

1999 r.
• modernizacja tablicy rozdzielczej w kościele (oświetlenie i ogrzewanie)
• wymiana okien na plebanii (43 sztuki)
• obłożenie płytkami schodów przed kaplicą w Radomicach
• przemalowano blachę na dachu plebanii
• podświetlono kościół z zewnątrz – 19 lamp

2000 r.
• nowy chodnik wokół kościoła
• nowe bramy i zadrzewienie – 37 sztuk krzewów ozdobnych
• konserwacja 6 konfesjonałów i ławek w kościele
• ławki dębowe w pierwszej części kaplicy

2001 r.
• druga część ławek w kaplicy z modrzewia i konfesjonał
• marmur w przedsionkach kościoła na wysokości 1,5 metra

2002 r.
• modernizacja nagłośnienia w kościele i kaplicy w Radomicach
• generalny remont łazienek u księży prefektów
• rozebrano starą plebanię, ocieplono i pokryto nową elewacją plebanię

2003 r.
• konserwacja fresku i krzyża nad prezbiterium
• remont starych garaży i parkanów, wyłożono polbrukiem podwórko plebanii i parking

2004 r.
• wydzierżawiono 400 m2 na wjazd na cmentarz grzebalny z parafii ewangelickiej
• nowe bramy i konserwacja parkanu
• dobudowano przedsionek do kaplicy w Radomicach
• wstawiono nowe dębowe drzwi
• elewacja kaplicy

2005 r. – 2009r
• trwają prace przy konserwacji kościoła i wieży

2010 r.
• nowa posadzka granitowa w prezbiterium
• nowe sedilla, ołtarz, ambonka, nowe oświetlenie w prezbiterium

2011 r.
• konserwacja głównego ołtarza.

W maju 2011 roku, ksiądz prałat Franciszek Cieślak obchodził Jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Podczas uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej, goście i licznie zgromadzeni parafianie modlili się, dziękując za osobę księdza, za posługę kapłańską, za wzorową służbę Bogu i ludziom. Dziękowali za ogrom prac duchowych i materialnych. Dzięki staraniom, zaangażowaniu, determinacji, nasza zabytkowa świątynia, w pełnej krasie i blasku góruje nad miastem.

Za wszelkie prace na rzecz miasta, za integrację parafii, za współpracę z instytucjami samorządowymi, uchwałą z dnia 9 kwietnia 1999 roku, nr VI/55/1999 Rada Miasta będąc wyrazicielem mieszkańców, przyznała Księdzu Prałatowi Franciszkowi Cieślakowi tytuł Zasłużony Dla Miasta Lipna.

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc