NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 26 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą Filip, Paulina, Marianna

Kazimierz Różycki

Motto:
„…On nawet nie miał herbu
On nawet nie miał dzieci
Nic to – zamarzył sobie
wezmę Ziemię Dobrzyńską
na ręce podźwignę ku słońcu
I będę kołysał..”
(J. Jałowiec – Fundatorowi Kazimierzowi Różyckiemu,
fragment 2000r.)

Ziemianin, działacz oświaty i społeczny

Kazimierz Różycki, syn Emiliana i Henryki urodził się 9 listopada w Parlecku koło Płocka. Dwukrotnie żonaty, pierwsza żona Maria z Pruskich (1881-1904), zaś druga Elżbieta Józefa z Ciunkiewiczów (1878-1965).

Był właścicielem 320-hektarowego majątku ziemskiego Jastrzębie k.Lipna, który zakupił w styczniu 1903r.

Kazimierz Różycki, od początku zamieszkania w Jastrzębiu rozwijał aktywnie działalność społeczną na terenie powiatu lipnowskiego. Od 1907 r. wchodzi w skład Rady Okręgowego Towarzystwa Rolniczego Ziemi Dobrzyńskiej. Z własnych dóbr ofiarował 6 ha gruntów na pole doświadczalne utworzone w 1910 r. inicjatywy OTRZD. Fundusze na zorganizowanie pola pochodziły ze składek ziemian, a całością kierował Roman Ostrowski właściciel Złotopola.

W 1911r. przeprowadzono tu 13 doświadczeń polowych. W 1912r. działalność doświadczalną przeniesiono do Głodowa. W okresie pierwszej czynnie zaangażował się do działalności społeczno-  -oświatowej. W maju 1916 roku wybrany był do Sejmiku Powiatowego w Lipnie.

W tym też roku uczestniczył w pracach Komisji Kwesty pn. „Ratujcie Dzieci” zajmującej się dożywaniem dzieci z biednych rodzin oraz był prezesem zarządu Koła Lipnowskiego Polskiej Macierzy im. Henryka Sienkiewicza.

Przyczynił się do założenia Średniej Szkoły męskiej im. Henryka Sienkiewicza w Lipnie.

W 1917 r. z własnych funduszy wykupił budynek mieszkalny przy ulicy 3 Maja 20 i przeznaczył go na potrzeby szkoły średniej, gdzie od 1 września tego roku otwarto Lipnowskie Progimnazjum Realne im. Henryka Sienkiewicza. Następnie sfinansował wynajęcie pomieszczeń na potrzeby tej szkoły przy ulicy 3 Maja 3. Pierwszym dyrektorem lipnowskiej szkoły średniej został Jan Moczarski. W dniu 20 maja 1916 roku, jeszcze przed okupacją niemiecką, uczestniczył w pierwszym posiedzeniu sejmiku w Lipnie i został wówczas wybrany jego członkiem. W czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r. został członkiem Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa w Lipnie.

Działalność społeczno-oświatową rozwijał także po odzyskaniu niepodległości.
W dniu 13 lipca 1922r. został wybrany przez władze miasta Lipna do sekcji budowy szkół powszechnych w powiecie lipnowskim, która powstała przy Sejmiku Powiatowym w tym mieście. W 1924r. był współzałożycielem oraz Fundatorem Spółdzielni Mleczarskiej Parowej w Lipnie, a także jej prezesem.

W 1929 r. został wybrany w VIII okręgu wyborczym, obejmującym powiat lipnowski i rypiński, radcą Warszawskiej Izby Rolniczej. Był udziałowcem Zakładów Mięsnych w Czerniewicach oraz krochmalni w Radomicach k. Lipna. W 1934r. przekazał znaczne sumy pieniędzy na budowę kościoła pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Powiślu w Warszawie. Wspierał finansowo różne inicjatywy społeczne w Lipnie i powiecie. Znaczne kwoty przeznaczył na budowę Sejmiku Powiatowego w Lipnie oraz tamtejszego syndykatu.

W 1939 r. hitlerowcy aresztowali go dzięki wstawiennictwu Hipolita Aleksandrowicza (właściciela majątku Łochocin) został zwolniony z lipnowskiego gestapo i wyjechał do Warszawy. Po pewnym czasie powrócił do Jastrzębia. Otrzymał zezwolenie na pracę w majątku. Po wyzwoleniu , na podstawie dekretu o reformie rolnej, musiał opuścić powiat lipnowski i zamieszkał u Jana Kutnika w Osieku Rypińskim. Ostatnie lata spędził w Lipnie. Spoczywa na cmentarzu lipnowskim w zbiorowej mogile.

Na nagrobku inskrypcje:
ŚP. KAZIEMIRZ RÓŻYCKI B. WŁAŚ. MAJ. JASTRZĘBIE.
ŻYŁ LAT 83 ZM 13.ix.1956 WIERNY BOGU, OJCZYŹNIE I ZIEMI,
Ś.P. ELŻBIETA RÓŻYCKA ZYŁA L. 87 ZM 24.7.1965
PROSI O ZDROWAŚ MARIA,
Ś.P. MARIA Z PRASKICH/RÓŻYCKA ŻYŁA LAT,
ZM. 06 CZERWCA 1904 R.

Po śmierci nieco zapomniany przez społeczeństwo lipnowskie. Pamięć o Kazimierzu Różyckim ożyła dopiero w 2003r. Z inicjatywy Henryka Zabłockiego – radnego Rady Miejskiej, Witolda Przybojewskiego prezesa „Agromleczu” i Eugeniusza Bejgra – pracownika „Agromleczu” w Lipnie poddano renowacji pomnik na cmentarzu parafialnym.

Natomiast podczas uroczystości obchodów 80 rocznicy powstania szkoły polskiej w Jastrzębiu (3.06.2000r.) Tadeusz Chojnicki wysunął wniosek o nadanie szkole imienia Kazimierza Różyckiego. Decyzją dyrektorki Szkoły mgr Ireny Retlikowskiej, grona nauczycielskiego, rodziców i uczniów podjęto
decyzje, zatwierdzoną przez Radę Gminy w Lipnie, że patronem Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu został Kazimierz Różycki. Uroczystości z tej okazji odbyły się w czerwcu 2004r.

W uznaniu zasług Kazimierza Różyckiego na rzecz miasta nad Mieniem Rada Miejska w Lipnie nadała Jego imieniem ulicę. Uchwałą (VIII/67/2003r.) podjętą na VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 1 października 2003r. został wyróżniony godnością „Zasłużony dla miasta Lipna”.

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc