NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 3 grudnia 2023 r.
Imieniny obchodzą Franciszek, Hilary, Ksawery

Jerzy Ziemlewicz

Urodził się 15 października 1932 roku w Chodorążku, syn Adama i Władysławy z Maćkiewiczów, właścicieli gospodarstwa rolnego na terenie wsi Chodorążek. Naukę rozpoczął w Szkole Powszechnej w Narutowie, skąd w siódmej klasie przeniósł się do Szkoły Powszechnej w Karnkowie.

Absolwent Gimnazjum Państwowego im. Romualda Traugutta oraz Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie. Po uzyskaniu matury w 1951 roku, kształcił się w Studium Nauczycielskim w Wymyślinie, które ukończył w roku 1953. W 1956 roku ślubował z Danutą Zofią Watkowską, córką Józefa i Stefanii, zamieszkałych w Lipnie przy ul. Cegielnej. Historia Józefa Watkowskiego ściśle wiąże się z działalnością konspiracyjną w Armii Krajowej na terenie miasta i powiatu. W 1959 roku uzyskał dyplom Studium Wojskowego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Ojciec Andrzeja i Wojciecha. Do roku 1970 mieszkał z małżonką i synami w domu przy ul. Cegielnej, skąd przeprowadził się do domu przy ul. Kościuszki. W roku 1976 ukończył studia wyższe magisterskie na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, w zakresie pedagogiki, ze specjalnością wychowanie obronne. Dziadek Zuzanny, Pauliny, Sylwii i Agaty. Zmarł 19 sierpnia 2004 roku, po krótkiej chorobie.

Życie zawodowe:
Pierwszą pracę podjął z początkiem roku 1953 w Szkole podstawowej w Osieku nad Wisłą. Od września 1953 roku pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie jako nauczyciel przysposobienia wojskowego. W latach 60-tych pełnił funkcję podinspektora Wydziału oświaty w Lipnie. Po ukończeniu studiów, podjął pracę w charakterze wizytatora w Kuratorium Oświaty i Wychowania we Włocławku. W okresie wakacyjnym na przełomie lat 1970/1980 pełnił funkcję Komendanta Obozów Przysposobienia Obronnego
dla młodzieży w Szkole Rolniczej w Wymyślinie. Od września 1984 roku do sierpnia 1998 roku pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnie. Za kadencji w szkole m.in.:
• rozszerzono ofertę językową o naukę języka angielskiego i niemieckiego –szkoła jako jedyna w byłym województwie włocławskim zatrudniła na okres 6 lat nauczycieli języka angielskiego z Amerykańskiego Korpusu Pokoju,
• w latach 90-tych podjęto współpracę z holenderską szkołą średnią z miejscowości Huizen k/Amsterdamu,
• rozszerzono ofertę edukacyjną o autorskie programy nauczania, zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, głównie o profilu biologiczno- chemicznym i matematyczno-fizycznym – efektem działalności dydaktyczno-wychowawczej były wysokie wyniki egzaminów dojrzałości oraz liczny udział młodzieży w konkursach i olimpiadach,
• rozbudowano gmach szkoły o osiem oddziałów, w tym na potrzeby nowopowstałego Medycznego Studium Zawodowego i pracowni informatycznej,
• liceum jako pierwsze w województwie rozpoczęło naukę informatyki,
• podłączono budynek do sieci ciepłowniczej, zaadaptowano pomieszczenia kotłowni na siłownię i salę fitness,
• podłączono Internet.

Po przejściu na emeryturę w 1998 roku Radny Rady Miejskiej w Lipnie, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lipnie.

W pracy zawodowej otrzymał najwyższe oceny m.in. za wzorowe kierowanie szkołą, za działalność kontrolno-instruktażową. Wielokrotnie nagradzany. Dwukrotnie otrzymał nagrodę Ministra i ośmiokrotnie
nagrodę Kuratora oraz odznaczenia resortowe i państwowe:
• Medal Komisji Edukacji Narodowej,
• Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Za zasługi dla obronności kraju,
• Złoty Krzyż Zasługi,
• Krzyż Kawalerski,
• Zasłużony dla województwa Włocławskiego,
• Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego,
• Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/63/99 z dnia 09.04.1999 r. uhonorowała Go tytułem „Zasłużony dla Miasta Lipna”.

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/download/1687325319.pdf https://umlipno.pl/download/1696938819.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2023_rok,6075.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc