NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Środa 12 czerwca 2024 r.
Imieniny obchodzą Janina, Jan, Onufry

Jerzy Rybacki

Nauczyciel, działacz społeczny

Jerzy Rybacki urodził się 17 lipca 1938 roku w Bodzanowie, powiat włocławski jako najstarszy syn Marianny i Józefa Rybackich. Jego rodzeństwo to dwóch młodszych braci Mirosław i Wiesław.

Po wybuchu II wojny światowej zamieszkał wraz z rodzicami w Choceniu, gdzie ukończył szkołę podstawową. Następnym krokiem edukacyjnym była Zasadnicza Szkoła Metalowo-Energetyczna Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego we Włocławku, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym w roku 1955.

Jesienią roku 1955 rozpoczął naukę ponadpodstawową w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym w Kluczborku. Świadectwo ukończenia Technikum oraz Świadectwo dojrzałości otrzymuje 25 czerwca 1958 roku, uzyskując również swój pierwszy tytuł zawodowy Technika Mechanizacji Rolnictwa.

Pracę nauczycielską podejmuje w roku 1958 w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Linie (obecnie Zespół Szkół Technicznych, przyp. autora), na stanowisku wychowawcy internatu. Po roku pracy powierzono mu funkcję nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

W roku 1959 trafia do Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego w Dęblinie. Zdobywa tam umiejętności obserwatora meteorologa rtg kodującego. Szkołę tą kończy z wynikiem bardzo dobrym.
Po odbyciu służby wojskowej powraca do Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Lipnie ponownie na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

W roku 1961 podejmuje studia inżynierskie na wydziale Mechanicznym Politechniki Poznańskiej o kierunku Budowa Maszyn. Studia te kończy w roku 1965 tytułem inżyniera mechanika z wynikiem dobrym. W roku 1963 podejmuje pracę nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Mechanicznym w Lipnie.

Sprawdzając się w roli nauczyciela, podnoszącego w systematyczny sposób swoje kwalifikacje zawodowe, zostaje w roku 1968 zastępcą dyrektora szkoły. Pełniąc tę funkcję szczególną uwagę zwraca na doskonalenie bazy dydaktycznej szkoły. W dniu 01 września 1973 roku otrzymuje z rąk Kuratora Okręgu Szkolnego w Bydgoszczy stanowisko Nauczyciela Dyplomowanego.

Dalsze doskonalenie zawodowe swojej osoby podejmuje na studiach magisterskich na wydziale technologiczno-mechanicznym Politechniki Gdańskiej, które kończy w roku 1975 z tytułem magistra inżyniera mechanika. W roku 1976 zostaje Dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych w Lipnie.
Pełniąc tę funkcję szczególną uwagę poświęca na doskonalenie i poszerzenie bazy szkoleniowo-produkcyjnej warsztatów szkolnych. Rozbudowuje warsztaty szkolne, buduje oddzielny budynek sali gimnastycznej oraz świetlicę szkolną mające służyć na lata młodzieży szkolnej i mieszkańcom miasta Lipna.
W roku 1978 rozpoczął swoją pasję i przygodę z przyrodą wstępując do Polskiego Związku Łowieckiego. Otrzymał przynależność do koła łowieckiego nr 54 „Łoś” w Lipnie, którego był prezesem przez przeszło dekadę. Uczestniczył w akcjach dokarmiania zwierząt łownych w okresie zimowym, mądrze i rozsądnie zarządzając kołem łowieckim. Jako Dyrektor Szkoły aktywnie współpracował z władzami administracyjnymi powiatu lipnowskiego oraz ówczesnego województwa włocławskiego co miało odzwierciedlenie w wielu dyplomach i odznaczeniach jakie otrzymywał od władz wojewódzkich oraz powiatowych.

Środowisku i młodzieży szkolnej ukazywał potrzebę zgłębiania wiedzy zawodowej, zdobywania jak największych kwalifikacji, co gwarantowało absolwentowi szkoły pewne zatrudnienie w zakładach produkcyjnych na terenie całego kraju.

Za pracę pedagogiczną i społeczną na rzecz środowiska i regionu lipnowskiego otrzymywał wiele odznaczeń, listów pochwalnych oraz dyplomów.
W dniu 22 lipca 1964 roku Uchwałą Rady Państwa został odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”.
W roku 1976 otrzymuje „Nagrodę Stopnia Drugiego Ministra Oświaty i Wychowania” za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
W dniu 1 lipca 1977 roku Uchwałą Rady Państwa został odznaczony „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”.
W tym samym roku 14 października otrzymuje z rąk Prezesa Wojewódzkiej Rady Narodowej „Brązową Odznakę za Zasługi dla Województwa Włocławskiego”.
W dniu 17 października 1980 roku Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego przyznaje mu „Honorową Odznakę za Zasługi w Sporcie Szkolnym”.
 
Urząd wojewódzki we Włocławku Kuratorium Oświaty i Wychowania w dniu 14 października 1981 roku przyznaje Jerzemu Rybackiemu „Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania”. Nagrodę tą otrzymuje jeszcze raz dnia 29 sierpnia w roku 1988.
W dniu 22 września 1981 roku otrzymuje za zasługi dla oświaty i wychowania „Medal Komisji Edukacji Narodowej” przyznany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.
W dniu 15 marca 1984 roku Uchwałą Zarządu głównego Polskiego Czerwonego Krzyża został wyróżniony „Odznaką Honorową PCK”.
W dniu 25 czerwca 1984 roku Uchwałą Plenum Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego zostaje odznaczony „Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego”.
W dniu 22 lipca 1984 roku otrzymuje „Medal 40-lecia Polski Ludowej” nadany przez przewodniczącego Rady Państwa.
„Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Włocławskiego” zostaje odznaczony przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku w dniu 15 czerwca 1984 roku.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZSMP w dniu 16 maja 1986 roku zostaje odznaczony „Brązowym Odznaczeniem im. Janka Krasickiego”.
Uchwałą Zarządu Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy zostaje odznaczony „Honorową Odznaką Rzemiosła” w dniu 19 kwietnia 1986 roku.
W dniu 24 sierpnia 1988 roku zostaje po raz drugi w życiu odznaczony „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” przyznanym Uchwałą Rady Państwa.
Również jako działkowiec został odznaczony w dniu 3 lipca 1999 roku „Srebrną Odznaką Zasłużonego Działkowca” przyznany Uchwałą Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Włocławku.
W roku 1988 po 30 letnim stażu pracy pedagogicznej przeszedł na zasłużoną emeryturę. Jako nauczyciel emeryt jeszcze przez 15 lat szkolił młodzież w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. 45 lat poświęcił pracy w jednej placówce. Prawie pół wieku przepracował dla Lipnowskiej Szkoły Zawodowej jako nauczyciel oraz dyrektor tej placówki pedagogicznej.
Wykształcił i wychował wiele pokoleń absolwentów przekazując im wiedzę techniczną. Otrzymywał wiele listów gratulacyjnych, pochwalnych oraz podziękowań od firm, zakładów pracy, w których absolwenci Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie udowadniali swoją wiedzą techniczną, wysoki poziom wykształcenia i przygotowania do zawodu. Listy między innymi ze Stoczni  Gdańskiej, z Soleckich zakładów mechanicznych „Zremb”, z kopalni węgla kamiennego i wiele innych znajdują się w archiwum domowym żony Barbary.
Utworzył bazę dydaktyczno-produkcyjną Zespołu Szkół Technicznych. Wybudował swego czasu jedną z największych sal gimnastycznych województwa włocławskiego, która do dziś dnia służy młodzieży w utrzymaniu sprawności fizycznej. Pracę na rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie traktował jako pasję. Kształcenie młodzieży, przekazywanie jej wiedzy technicznej dawało mu ogromną radość i satysfakcję.
Rada Miejska w Lipnie w dniu 27 września 2001 roku Uchwałą Nr XXXII/273/2001 przyznała Jerzemu Rybackiemu tytuł „Zasłużony Dla Miasta Lipna”.
W dniu 18 czerwca 2006 roku, po ciężkiej chorobie zmarł w szpitalu w Toruniu, zostawiając w żałobie żonę Barbarę, córkę Danutę z rodziną oraz syna Marcina z rodziną.

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttps://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.html http://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc