NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 10 grudnia 2023 r.
Imieniny obchodzą Julia, Judyta, Daniel

Janusz Kalinowski

Nauczyciel, myśliwy, sportowiec, działacz oświaty, samorządowy i społeczny

Urodził się 20 listopada 1937 roku w Kikole pow. Lipno, z ojca Stanisława i matki Marii z domu Inczewskiej. W Kikole są jego korzenie, bowiem tu spędził dzieciństwo, młodość i całe dorosłe życie.

Rodzice zajmowali się pracą w gospodarstwie.

Szkołę Podstawową ukończył w Kikole w 1952 r.  W latach 1952-56 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Lipnie zdając maturę. W Toruniu ukończył Studium Nauczycielskie (1958-60) w Olsztynie zaś Wyższe Studia Zawodowe na Wydziale Rolniczym uzyskując tytuł inżyniera (1964-1969).

Tytuł magistra w zakresie pedagogiki rolniczej uzyskuje studiując na Akademii Rolniczej w Warszawie w latach 1995-1997. Studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania kończy w 2000 r. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczyna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie w roku 1960. W 1969 r. przenosi się do pracy w Zespole Szkół Mechanicznych w Lipnie gdzie nieprzerwanie pracuje do 2006 r. w tym 19 lat jest wykładowcą teoretycznych przedmiotów zawodowych, 3 lata pełni funkcję wicedyrektora (1988/91) a od 1991 r. do 2006 r. dyrektora tej szkoły.
W czasie pełnionej funkcji dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie włożył wiele wysiłku, zaangażowania, wkładu w rozwój bazy szkolnej. Adoptowano na izby lekcyjne II piętro budynku szkolnego, wymieniono drewniane podłogi na korytarzach na lastrikowe, przeprowadzono kapitalny remont centralnego ogrzewania, utworzono plac apelowy i drogę dojazdową do szkoły, wzbogacono gabinety w pomoce naukowe, oddano część internatu z przeznaczeniem na izby lekcyjne, zakończono trwający 10 lat remont internatu, została także ukończona budowa widowni przy sali gimnastycznej. Maksymą jaką stosował i często wprowadzał w swych wystąpieniach były słowa Demostenesa: „Praca wytrwała zwycięży wszystko”.

Wielką pasją Janusza Kalinowskiego był sport i łowiectwo. Będąc członkiem Polskiego Związku Łowieckiego pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Łowieckiej we Włocławku oraz wchodził w skład Okręgowego Sądu Łowieckiego we Włocławku.

Kiedy w 2006 r. odchodził na emeryturę po 46 latach pracy pedagogicznej w tym po 37 latach w Zespole Szkół Technicznych takimi słowami żegnali go uczniowie:
„Przez wiele lat był Pan częścią naszego codziennego życia, kiedy rano zaczynaliśmy lekcje- Pan już był. Czekał Pan na nas czujny, skupiony i troskliwy.
Dzięki Panu czuliśmy się w murach tej szkoły pewnie i bezpiecznie. Był Pan dla nas kapitanem, który zdecydowanie trzyma obrany kurs wbrew wszystkim przeciwnościom losu. Swoją postawą, swoją osobowością kształtował Pan nasze umysły i sumienia. W mądrych słowach i pouczeniach, które Pan do nas kierował brzmiała troska o rozwój duchowy, pogłębienie naszej wiary i wrażliwości na drugiego człowieka”.

Jak dużym autorytetem cieszył się Janusz Kalinowski w środowisku lipnowskim świadczy fakt, że w 2006 r. zostaje radnym Rady Powiatu Lipnowskiego. Pełni tam funkcję członka Zarządu. Jego hasło wyborcze- „Zadbam o uczciwość, gospodarność, praworządność”.
Ożeniony z Marią z d. Cegielską z 1965 r.; dzieci: Andrzej (1966) - technik mechanizacji rolnictwa, Krzysztof (1971)-  policjant.

Za pracę zawodową został wielokrotnie odznaczony i nagrodzony.

Posiada odznaczenia:
• Złoty Krzyż Zasługi (1981 r.),
• Medal 40-lecia (1984 r.),
• Srebrna Odznaka za Zasługi dla Województwa Włocławskiego (1989 r.),
• Dyplom Wojewódzki Rady Postępu Pedagogicznego (1958 r.),
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1999 r.),
• Od 2003 nauczyciel dyplomowany

Nagrody:
• Nagroda Specjalna Ministra Oświaty i Wychowania (1984 r.),
• Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1994 r., 1997 r.),
• Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania (1975 r., 1980 r.),
• Nagroda Kuratora Oświaty 1992 r., 1993 r., 1996 r.),
• Nagroda Starosty Lipnowskiego 2000 r., 2003 r., 2005 r.).

Janusz Kalinowski za wielki wkład pracy w rozwój szkoły i miasta Lipna został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Lipna” przez Radę Miejską uchwałą Nr VI/61/99 z dnia 9 kwietnia 1999 r.

 

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/download/1687325319.pdf https://umlipno.pl/download/1696938819.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2023_rok,6075.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc