NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 16 lipca 2024 r.
Imieniny obchodzą Maria, Stefan, Eustachy

Henryk Karol Bulczyński

Nauczyciel, jeniec obozówkoncentracyjnych i działacz oświatowy.
Urodził się 18 stycznia 1900 roku w Sosnowcu w inteligenckiej rodzinie.

Jego rodzicami byli Teodozja i Wacław. Ojciec będąc z wykształcenia inżynierem od spraw łączności otrzymał zatrudnienie w Tritikarze w Mandżurii w związku z budową kolei transsyberyjskiej. Po jego nagłej śmierci w 1909 roku żona wraz z dziećmi udała się do Otwocka.

Henryk Bulczyński pobierał nauki w Warszawie. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1923 roku. Zatrudnienie otrzymał w podlipnowskim Maliszewie, gdzie początkowo był nauczycielem, a później kierownikiem tejże szkoły aż do wybuchu II wojny światowej. Pracując w Maliszewie nie ograniczał się tylko do zakresu wykonywania swych obowiązków. Organizował też pozalekcyjne zajęcia dla dzieci oraz młodzieży zakładając kółko teatralne „Siew”.

W 1928 roku wstąpił w związek małżeński z Zofią Zaleską z Maliszewa. Z tego związku urodziło się troje dzieci: Halina, Alicja i Sławomir. Po wybuchu II wojny światowej Henryk Bulczyński, tak jak inni nauczyciele z całego powiatu (łącznie 72 osoby) został wezwany przez władze niemieckie na rzekome zebranie do Lipna, gdzie wszystkich zaaresztowano i przewieziono do obozów koncentracyjnych. Henrykowi Bulczyńskiemu jako jednemu z nielicznych udało się przeżyć najpierw obóz Hatenbruch, a później Dachau i Matchausen-Gusen. Wiosną 1945 roku bardzo wycieńczony powrócił do domu. Po rekonwalescencji od września 1945 roku ponownie podjął obowiązki kierownika maliszewskiej szkoły. Po roku jednak przeprowadził się z rodziną do Lipna, gdzie podjął pracę jako podinspektor szkolny do spraw oświaty dla dorosłych, którą pełnił aż do 1968 roku tj. przejścia na emeryturę.
Oprócz pracy zawodowej angażował się też w działalność społeczną, będąc przez wiele lat radnym MRN, członkiem Prezydium ZW i ZM, Opiekunem Koła ZBOWID w Lipnie, członkiem miejscowego PKPS, TPD, ZNP i LOK.

Za wybitne zasługi w pracy zawodowej i społecznej był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1973r.), Medal XXX-lecia PRL (1974r.), Złote Honorowe Odznaki ZNP(1962r.), TPD (1965r.), LOK (1974), PKPS (1978r.), Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1966 i 1978r.), Odznakę Tysiąclecia OKFJN, Dyplom Przyjaciela Dziecka w 1975 roku od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Okręgu w Bydgoszczy, zaś w 1980 roku nadano mu tytuł honorowy „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”.
Decyzją Miejskiej Rady Narodowej w Lipnie z dnia 20 lipca 1978 roku uchwałą Nr V/22/78 wpisano go do „Księgi Zasłużonych dla Miasta Lipna”.

Henryk Bulczyński to postać bez wątpienia zasłużona dla naszego miasta.

Źródła:
Relacja córki H. Bulczyńskiego – Haliny Leszczyńskiej z dnia 12.04.2012r.
Kostecka D., Maliszewo dawniej i dziś, Warszawa 2010, s. 39.
Góźdź Z., T. Pawłowski, Wierni Bogu i ojczyźnie. Martyrologia nauczycieli i duchowieństwa powiatu
lipnowskiego w latach 1939–1945, Lipno 2001, s. 22.
Lewandowski R., Martyrologia powiatu lipnowskiego w latach 1939–1945, Lipno 1984, s. 20.
Opracowała D. Kostecka

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc