NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Czwartek 13 czerwca 2024 r.
Imieniny obchodzą Antoni, Lucjan, Gracja

Edward Gaweł

Budowlaniec, żołnierz Batalionów Chłopskich, działacz samorządowy i społeczny

Edward Gaweł urodził się 27 marca 1929 r. w Marynin k/Lublina z ojca Stanisława matki Stanisławy z domu Szuster. Rozpoczętą Szkołę Podstawową przerwała mu wojna niemiecko-polska we wrześniu 1939 r.
Jednak w okresie okupacji kraju przez Niemcy uczestniczył w tajnym nauczaniu w zakresie programu nauczania szkoły powszechnej 7 klasowej, którą ukończył w 1944 roku.

Wiosną 1944 r. gdy zbliżał się front wschodni do Polski z nakazu okupanta został wraz z innymi osobami zabrany do wykonywania okopów wojskowych obrony Lublina przez wojska niemieckie od strony wschodniej.

Mimo młodego wieku z działalnością konspiracyjną związany był od listopada 1943 r. do czasu  wyzwolenia Lublina tj. do lipca 1944 r. w organizacji Batalionów Chłopskich w okręgu IV obwodu 13 „Lublin” w plutonie lotnym, którego dowódcą był Olszak Stefan o pseudonimie „Czarny”. Edward Gaweł miał nadany pseudonim „Chłopiec” był łącznikiem plutonu z dowódcą Oddziału Gaca Aleksander p.s. „Jastrząb” oraz z indywidualnymi partyzantami, roznosił w konspiracji korespondencję i gazetki na podstawie, której dokonywano akcji dywersyjnych jak rozkładanie oraz podkładanie ładunków wybuchowych pod tory kolejowe utrudniające dostawy na front wschodni oraz wykonywał inne prace konspiracyjne, np. przeprowadzał partyzantów z innych oddziałów ponieważ znał teren.

W dniu 20 lipca 1944 r. brał udział w akcji rozbrajania żołnierzy niemieckich w m. Motycz k/Lublina. Akcją dowodził dowódca Gaca A. „Jastrząb”, były ofiary i ranni partyzanci. W tym czasie zabezpieczono skład pociągu z benzyną w beczkach.

Po wyzwoleniu Lublina w 1944 r. rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Budownictwa Wydział Drogowy. Po jej ukończeniu w 1951 r. i otrzymaniu nakazu pracy rozpoczął pracę w Warszawskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych, w jednym z kierownictw robót na budowach i przebudowach dróg i mostów. Droga: 1. Warszawa – Terespol; 2. Warszawa – Białystok; 3. Warszawa – Bydgoszcz; 4. Warszawa – Radom – Lublin.

W 1954 roku wstąpił w związek małżeński z Marią Henryką z domu Hofman. Wychował z żoną córkę i syna. W 1955 roku po wygaśnięciu ważności nakazu pracy rozpoczął pracę w Rejonie Dróg Publicznych w Lipnie, jako pracownik techniczny. W 1962 roku został mianowany na kierownika robót drogowo-mostowych a w 1970 r. na kierownika obwodu drogowego. Prowadził roboty budowy dróg oraz zniszczonych przez wojnę mostów, jednocześnie wiele kilometrów dróg zmodernizował. W latach 1974-1980 wybudował boisko szkolne w Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie o nawierzchni bitumicznej, które obecnie zostało rozebrane a w miejscu tym wykonano nowe boisko wg. najnowszej technologii. W 1990 r. wykonał utwardzenie placu szkolnego szkoły nr 1 i 2 masą bitumiczną w latach jw., dla Urzędu Miejskiego w Lipnie wykonał nawierzchnię targowiska i parking samochodowy przy ul. Mickiewicza. W 1987 r. w czasie przebudowy boiska sportowego w Lipnie z upoważnienia Rady Miejskiej w Lipnie pełnił obowiązki nadzoru budowlanego nad tym stadionem.

W latach 1965 i 1966 dokształcając się zdobył uprawnienia w specjalności projektowania i samodzielnego kierowania robotami budowlanymi dróg i mostów drogowych.

Pełnił i udzielał się w pracy społecznej:
1. W latach 1959-1964 pełnił funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Lipnie.
2. Był Przewodniczącym Koła P.C.K. w swoim zakładzie.
3. W latach 1956-1987 pełnił obowiązki Przewodniczącego Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w swoim zakładzie pracy oraz był członkiem Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddziału Włocławek.
4. W 1974r. był w Zarządzie Koła Miejskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i ponownie w latach 2004-2007.
5. Pracował w Komitetach Rodzicielskich w Przedszkolu, Szkole Podstawowej Nr 3 i Liceum Ogólnokształcącym.
6. 1965-1990 i ponownie 2000-2011 pełnił z wyboru obowiązki członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lipno.
7. Był Radnym Rady Miejskiej w Lipnie kadencji 1988-1992.
8. Jest członkiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Miejskie Lipno.

Za działalność społeczną i zawodową uhonorowany został następującymi odznaczeniami:
1. Złoty Krzyż Zasługi (1986 r.)
2. Krzyż Partyzancki (1994 r.) Uchwała R.P.
3. Krzyż Armii Krajowej (1993 r.)
4. Odznaka Weterana Walk o Niepodległość (1955 r.)
5. Złota Odznaka Zasłużony dla Budownictwa (1984 r.)
6. Odznaka Honorowa P.C.K. (1969 r.)
7. Brązowa Odznaka za Zasługi dla Transportu Polskiej Rzeczpospolitej (1985 r.)
8. Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984 r.)
9. Srebrna i Złota Odznaka przodujący drogowiec (1977 r. i 1982 r.)
10. Srebrna Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (1982 r.)
11. Srebrna i Złota Odznaka Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (1974 r. i 1978 r.)
12. Srebrna Odznaka Honorowa N.O.T. (1983 r.) Zarząd Główny Naczelnej Organizacji Technicznej

Otrzymał dyplomy:
1. Dyplom Uznania z Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych (Bydgoszcz, 1974 r.)
2. Dyplom Uznania Rejonu Dróg Publicznych (Lipno, 1983 r.)
3. Dyplom Uznania w ilości pięć sztuk za pracę społeczną Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Naczelnej Organizacji Technicznej.
4. Dyplom Uznania z Koła ZBOWID (1975 r.)
5. List gratulacyjny i podziękowanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za Walkę o Wolność i Niepodległość Ojczyzny (2002 r.)
6. Dwa listy gratulacyjne od Starosty Powiatu Lipnowskiego (2002 r. i 2005 r.)
7. Podziękowanie Burmistrza Miasta Lipna za poświęcenie, trud i walkę
o wolną ojczyznę (2007 r.)
8. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Włocławek przekazał gratulacje i podziękowanie za spełnienie obowiązku żołnierskiego wobec ojczyzny z okazji 60 rocznicy powołania Armii Krajowej, Armii Ludowej i Batalionów Chłopskich (2002 r.)
9. Dyplom Seniora S.I.T. Kom. Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w pracy dla S.I.T. Kom. (2005 r.)

Za spełnienie obowiązku walki o wolną Polskę z pod okupacji niemieckiej Minister Obrony Narodowej awansował go ze stopnia podporucznika na stopień oficerski porucznika.

Władze samorządowe Miasta Lipna uchwałą Nr VI/50/99 z dnia 9 kwietnia 1999 r. nadały mu tytuł „Zasłużony dla Miasta Lipna”.

Obecnie jest na emeryturze.

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttps://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.html http://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc