NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Czwartek 13 czerwca 2024 r.
Imieniny obchodzą Antoni, Lucjan, Gracja

Burmistrz Miasta Lipna

 Paweł Banasik

      

Wybrany został w wyborach bezpośrednich 30 listopada 2014 roku. Zaprzysiężony 9 grudnia 2014 roku podczas II Sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 12.00 -16.00

Kontakt tel.: 54 288 42 11
email: burmistrz@umlipno.pl

Przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków  w Urzędzie Miejskim w Lipnie zajmuje się 
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, pokój nr 4 (parter), tel. 54 288 45 52,  e-mail: romanski@umlipno.pl

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Burmistrza należy w szczególności:

1) akceptowanie projektów uchwał rady i przedkładanie ich komisjom i radzie,
2) określenie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) nadzór nad realizacją budżetu Gminy i wspólna odpowiedzialność wraz ze Skarbnikiem za zachowanie dyscypliny budżetowej,
5) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
6) reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach należących do Gminy,
7) pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy oraz realizowanie polityki kadrowej,
8) organizowanie właściwego funkcjonowania kontroli wewnętrznej,
9) zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty,
10) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi urzędu,
11) wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
12) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
13) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień pracownikom Urzędu oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy,
14) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu i bezpieczeństwu publicznemu Gminy,
15) wydawanie zarządzeń, w szczególności wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu,
16) udział oraz udzielanie wyjaśnień podczas posiedzeń rady, komisji rady oraz innych statutowo powołanych organów,
17) zatwierdzanie zakresów czynności pracowników Urzędu.

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttps://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.html http://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc