NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 26 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą Filip, Paulina, Marianna

Bernard Sadka

Urodzony 29 października 1933 roku w Bydgoszczy. W Lipnie mieszka od 1 grudnia 1955 roku.

W okresie od 20 marca 1958 roku do 30 kwietnia 1959 roku pracował w Spółdzielni Spożywców w Lipnie jako kierownik zaopatrzenia przemysłowego. Od 1 maja 1959 roku do 28 lutego 1983 roku pracował w Cechu Rzemiosł Różnych w Lipnie – organizacji, która na skutek jego efektywnych działań, w tak trudnych warunkach ustrojowych, zrzeszała 650-700 zakładów usługowo-rzemieślniczych, służących potrzebom mieszkańców miasta i powiatu. W tym też czasie pobudował pierwszy w województwie bydgoskim Dom Rzemiosła w Lipnie. Założył też Rzemieślniczą Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu. Od 28 stycznia 1983 roku został powołany na stanowisko Naczelnika Miasta Lipna, gdzie pracował do 31 marca 1985 roku.

W czasie swej kadencji doprowadził m. In. do zakończenia budowy nowego szpitala i oddania go do publicznego użytku (z bardzo dobrym zapleczem socjalnym) i do znacznego przeorganizowania szpitala. Za jego osobistym zaangażowaniem uruchomiono m. In. nowy oddział onkologiczny, tak bardzo potrzebny wtedy miastu.
19 czerwca 1985 roku na skutek pogorszenia stanu zdrowia przeszedł na rentę inwalidzką.

Praca społeczna
W okresie od 1 maja 1959 roku do 28 lutego 1983 roku był społecznym kierownikiem Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Lipnie. W tym czasie doprowadził do przeszkolenia kwalifikacyjnego (kursy czeladnicze, mistrzowskie, uprawnienia budowlane, kroju i szycia, i inne) ponad 1500 osób z terenu miasta i powiatu, przyczyniając się do podniesienia poziomu świadczeń usługowo-rzemieślniczych dla mieszkańców tego terenu.

W okresie od 1966 roku do 28 lutego 1983 roku był społecznym przewodniczącym składu orzekającego Kolegium ds. wykroczeń, nadzorując sprawy o wykroczenia, przyczynił się do zapewnienia i poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego miasta i powiatu.

W okresie od 1974 roku do 28 lutego 1983 roku był komendantem 500 osobowego Oddziału Samoobrony Miasta Lipna, obejmującego, m In. służby porządkowo-ochronne (policja), ratownictwa technicznego, przeciwpożarowego (straż pożarna) i medycznego (szpital). Organizował m. In. szkolenia obronne i ćwiczenia zgrywające poszczególnych służb, jak i ćwiczenia strzeleckie, przyczyniając się w ten sposób do zapewnienia bezpieczeństwa miasta na wypadek zagrożenia wojennego, czy też losowego.

Pełniąc funkcję Naczelnika Miasta Lipna, jak już wspomniano, przyczynił się do zakończenia budowy nowego szpitala i oddania go do użytku, w co był mocno zaangażowany.

Z chwilą przejścia na rentę inwalidzką (1985 rok) został Przewodniczącym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Lipnie, którym służył emerytom, rencistom i inwalidom przez okres 22 lat, tj. do 2008 roku. Organizował m. In. życie społeczno-kulturalne środowiska emerytalno-inwalidzkiego, jak i walczył o jego sprawy socjalno-bytowe. W środowisku uczestniczy nadal jako – z nadania Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie – honorowy przewodniczący.
Dodać należy, że przez wiele lat był też przewodniczącym Komitetu Osiedlowego Osiedla Armii Krajowej, podejmując wiele inicjatyw w celu zagospodarowania i użytkowania tegoż Osiedla, na rzecz którego nadal społecznie się udziela. Był m. In. jednym z pięciu współzałożycieli telewizji kablowej w Lipnie.

Uhonorowany został m. in.:
Honorową Odznaką Rzemiosła (Warszawa),
Brązową Odznaką za zasługi w ochronie porządku publicznego (Warszawa-Ministerstwo),
Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi (warszawa),
Tytułem „Honorowy Przewodniczący Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Lipnie (Warszawa).

Opracowanie: Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
O. Rejonowy w Lipnie

Za swoje zasługi, na wniosek PZERiI O. Rejonowy w Lipnie został uhonorowany tytułem "Zasłużony dla Miasta Lipna" uchwałą nr XLV/439/ Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 września 2014 roku, przyjętą przez aklamację.

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc