NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 26 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą Filip, Paulina, Marianna

Andrzej Olak

Urzędnik, działacz samorządowy i społeczny

Spośród wielu postaci związanych z Lipnem, a które na trwałe wpisały się w pejzaż miasta, wymienić należy Andrzeja Olaka, wielokrotnego przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, działacza społecznego.

Urodził się 12 sierpnia 1912 r. w Gorzechowie koło Płocka jako syn Andrzeja i Korduli z Korzeniowskich. Szkołę powszechną  ukończył w Chalinie. Następnie pracował jako robotnik najemny na wsi. W czasie okupacji hitlerowskiej uniknął aresztowania i poprzez pewien czas ukrywał się. Potem był na przymusowych robotach koło Lubicza i w Lipnie, gdzie pracował przy umacnianiu wałów obronnych.
Po 1945 r. pracował jako woźny w szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie, potem jako pracownik umysłowy w Gminnej Kasie Spółdzielczej i PZGS w Lipnie. Ciągle wzbogacał swoją wiedzę, ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lipnie i liczne kursy.

16 kwietnia 1961 r. został wybrany radnym Miejskiej Rady Narodowej w Lipnie, która powierzyła mu w dniu 27 kwietnia funkcję przewodniczącego Prezydium MRN. W dniu 30 V 1965 r. został ponownie wybrany radnym i dalej pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium MRN. W latach 1969-1977 zajmował stanowisko dyrektora PZU w Lipnie. Następnie w 1977 r. poszedł na emeryturę.
W czasie swojej pracy w Urzędzie Miejskim zainicjował wiele ważnych akcji na rzecz miasta. W 1961 r. zainicjował budowę budynków komunalnych na obecnym osiedlu Reymonta (dawnej Mickiewicza, M. Fornalskiej) i osiedlu Arami Krajowej (dawniej A. Zawadzkiego). Przyczynił się do oświetlenia ulic
(1967 r.) i wymiany nawierzchni ulic na asfaltową (1965-1968). Patronował budowie nowych zakładów pracy (Nektawit, Konwektor, Drzewiarz, Centrala Nasienna i innych. Przyczynił się do podjęcia uchwały przez MRN, aby na ulicy Przekop zlokalizować zakłady usługowe.

Wiele czasu poświęcił na działalność społeczną. Od 1960 r. przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego przy Szkoły Podstawowej Nr 3. Należał do wielu organizacji społecznych. Był honorowym prezesem OSP.
W 1938 r. zawarł związek małżeński z Marianną z Chmielewskich. Ślub odbył się w kościele Wniebowzięcia NMP Lipnie. Miał pięcioro dzieci.

Andrzej Olak zmarł 12 maja 1986 r. w Lipnie i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Za swoją pracę na rzecz miasta odznaczony został wieloma odznaczeniami i nagrodami, Odznaczony był m.in.: Polonia Restituta oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski OOP, Medalem X PRL, Medalem za zasługi dla OSP, Odznaką Za zasługi dla województwa Włocławskiego, Odznaką XX
PRL.

Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej Nr XV/70/77 poz.2 z dnia 20 Lipca 1977 r. został wpisany do „Księgi Zasłużonych dla Miasta Lipna”.

Źródło: Góźdź Z., Góźdź J., Zapiski Dobrzyńskie, Lipno 2001, s. 31-32.

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc