NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 3 grudnia 2023 r.
Imieniny obchodzą Franciszek, Hilary, Ksawery

Aleksandra Wysocka

Urodziła się 9 grudnia 1923 roku w Lipnie z ojca Wacława i Józefy z Jaglińskich. Po ukończeniu 7-go roku życia rozpoczęła uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Lipnie, w której ukończyła 7 klas oraz 2 klasy Gimnazjum Państwowe w Lipnie. W dalszej edukacji przeszkodziła II wojna światowa. Liceum Ogólnokształcące w Lipnie ukończyła po wyzwoleniu, uzyskując średnie wykształcenie.
Przez cały czas mieszkała w Lipnie z mamusią i starszym rodzeństwem, ponieważ ojciec już nie żył.
W czasie okupacji niemieckiej nadal mieszkała z rodziną i uczyła się prywatnie języka niemieckiego. W styczniu 1941 r. rozpoczęła pracę w firmie obuwniczej „Bata” w charakterze ekspedientki, gdzie pracowała do chwili aresztowania tj. do 06 maja 1943 r. W tym czasie mając niepełne 18 lat od 01 lutego 1941 r. szwagier Henryk Kaczorowski pseudonim „Iskra” wciągnął ją do podziemnej organizacji pod nazwą Polska Organizacja Zbrojna (POZ), potem zmieniono nazwę na Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) a od grudnia 1942 r. na Armię Krajową do momentu wyzwolenia. W tych organizacjach pełniła funkcję łączniczki pseudonim „Strzała” między rejonem I Lipno a placówką Skępe-Józefkowo. Jeździła do Józefkowa pod Skępem do rodziny Czesława Lulińskiego pseudonim „Stańczyk”, któremu zawoziła pocztę i odbierała korespondencję. Między innymi przywoziła gazetki pt. „Iskra Wolności”, które rozprowadzała wśród zaufanych rodzin polskich dla podtrzymywania ducha polskiego. Zakupywała również opatrunki i leki dla celów organizacji. W grudniu 1941 r., po ukończeniu osiemnastego roku życia, złożyła przysięgę na mundur oficera polskiego, którego nazwiska nie pamięta i otrzymała stopień kaprala.

Dnia 6 maja 1943 r., na skutek zdrady, rodziny Czesława Lulińskiego z Józefkowa została aresztowana przez Gestapo z Grudziądza i internowana do obozu koncentracyjnego Stutthof koło Gdańska, gdzie przebywała do ewakuacji obozu tj. do 27 stycznia 1945 r. Do domu wróciła 06 marca 1945 r.
W roku 1946 wyszła za mąż za Antoniego Wysockiego z tego związku urodziło się czworo dzieci (trzech synów i córka). Pracę zawodową rozpoczęła w listopadzie 1947 r. Przez cały czas pracowała w Administracji Państwowej na różnych stanowiskach i ze zmianami nazw a mianowicie: Starostwo Powiatowe, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Urząd Powiatowy w Lipnie.

W ramach reorganizacji powiatów przeszła do pracy w Wojewódzkim Związku Kółek Rolniczych we Włocławku z siedzibą w Lipnie, gdzie pracowała do 1980 r. włącznie. Od 1981 r. jest na emeryturze. Przepracowała 33 lata nienagannie.

Nie była karana sądownie, ani przez Kolegium Orzekające. W czasie długoletniej, nienagannej pracy zawodowej wykazała się również w pracy społecznej a mianowicie: w latach 1968-1976 pełniła funkcję ławnika w Kolegium Orzekającym przy Prezydium PRN w Lipnie, w latach 1982-1990 była ławnikiem Sądu Rejonowego w Lipnie i nadal pełniła tę funkcję w Lidze Kobiet Polskich, od 1980-1990 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, od 1980 r. była sekretarzem komitetu sklepowego PSS Lipno, przez dwie kadencje była członkiem Komisji Rewizyjnej Komitetu Osiedlowego nr 3 w Lipnie.

Po wyzwoleniu w roku 1946 brała udział w zakładaniu Koła Związku Więźniów Politycznych w Lipnie. W zarządzie pełniła funkcję członka Komisji Rewizyjnej.
Koło liczyło 55 członków. W roku 1949 powstał ZBOWiD i włączył nasze Koło. W 1950 r. została represjonowana przez Urząd Bezpieczeństwa w Lipnie i przestała należeć do Związku. W 1968 r. powstał Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Lipnie i zaproszono ją do Zarządu Powiatowego Kombatantów. W roku 1970 nasz Zarząd wszedł w skład Zarządu Wojewódzkiego Kombatantów, w latach 1970-1984 pełniła funkcję opiekuna Koła w Czernikowie, w roku 1984 przejęła opiekę nad Kołem w Zbójnie, którą pełniła do 1990 r., od 1982 r. do chwili obecnej pełni funkcję sekretarza w Kole Gminnym Lipno.
Ze względu na stan zdrowia zmuszona została do złożenia rezygnacji z funkcji sekretarza Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Lipnie. Pozostała członkiem zwyczajnym w Kole Miasta Lipno.

Od 1994 roku pełni funkcję Prezesa Związku Inwalidów wojennych RP Oddział w Lipnie do chwili obecnej.
Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie Nr XXVIII/242/2001 z dnia 21 kwietnia 2001 roku otrzymała tytuł Zasłużony dla Miasta Lipna.

Za działalność społeczną została uhonorowana następującymi odznaczeniami:

I. Okres okupacji niemieckiej od 1939 do 1945 roku
1. Medal Wojska Polskiego – Londyn po raz 1, 2, 3 30124 15.08.1948
2. Srebrny Krzyż Zasługi z mieczami Londyn 36783 30.12.1949
3. Krzyż Walecznych na polu chwały 1944 r. – Rozkaz Kom. Okręgu 223/I 24.12.1944

II. Po wyzwoleniu od 1945 do 2009 r.
1. Srebrny Krzyż Zasługi – Uchwala Rady Państwa 842-72-200 08.07.1972
2. Medal Zwycięstwa i Wolności – Uchwała Rady Państwa 1007-71-175 26.03.1973
3. Zasłużony pracownik Rady Narodowej – Urząd Rady Ministrów 19913 22.07.1974
4. Medal 30-to lecia Polski Ludowej – Uchwała Rady Państwa 131/74 M 22.07.1974
5. Krzyż Partyzancki – Uchwała R.P. 1459-75-59 24.09.1975
6. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Uchwała Rady Państwa 236-80-75 27.02.1980
7. Medal 40-lecia Polski Ludowej 281-65/84 M 22.07.1984
8. Odznaka za zasługi dla ZBOWiD 4841 20.08.1984
9. Złota odznaka – za zasługi dla woj. włocławskiego – Przewodniczący Woj. Rady Narodowej 19.02.1982
10. Krzyż Oświęcimski – Uchwała R.P. 101-87-53 01.04.1987
11. Honorowa Odznaka Ligi Kobiet Polskich – Zarząd Główny Ligi Kobiet 22116 30.01.1987
12. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – Uchwała Rady Państwa 2794-88-20 07.09.1988
13. Krzyż Armii Krajowej – Rzeczypospolita Polska 6-95-932 04.04.1995
14. Odznaka: Weteran Walk o Niepodległość 111344-33 11.11.1995
15. Zasłużony dla Miasta Lipna – Uchwała Rady Miejskiej w Lipnie XXVIII/242/2001 z 21 kwietnia 2001 roku
16. Akt wpisu do Złotej Księgi – ZIW RP Zarząd Okręgowy Bydgoszcz 7/P/2004 09.09.2004
17. Medal „Pro Memoria” – Urząd do Spraw Komb. i Osób Represjonowanych 406/KU/05 29.08.2005

III. Stopnie wojskowe
1941 r. – Kapral
1942 r. – Plutonowy
1943 r. – Sierżant
14.02.2001 r. – Podporucznik
23.04.2003 r. – Porucznik

Zmarła 14 czerwca 2010 r. i została pochowana na cmentarzu parafialnym w Lipnie.

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/download/1687325319.pdf https://umlipno.pl/download/1696938819.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2023_rok,6075.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc