NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 25 czerwca 2024 r.
Imieniny obchodzą Dorota, Łucja, Wilhelm

Aleksandra Teresa Furmańska

Pedagog, socjoterapeutka,
założycielka pierwszego w Lipnie Gimnazjum Prywatnego Nr 1 im. J. Jałowiec

Z d. Karbowska, ur. 27 października 1954 r. w Lipnie, jako najmłodsza z trojga rodzeństwa. Rodzice: ojciec – Aleksander Karbowski organizował w 1945 r. I Oddział Narodowego Banku Polskiego w Lipnie, którego później był wieloletnim dyrektorem, matka – Halina z d. Małkiewicz (babcia Genowefa Klec-Pilewska, kuzynka znanego poety Jerzego Pietrkiewicza).

Mąż, Marek Furmański, nauczyciel, wieloletni dyrektor LO w Lipnie, radny Rady Miasta Lipna, aktualnie na emeryturze. Dwoje dzieci: syn Marcin, absolwent organizacji i zarządzania UMK w Toruniu, dwoje wnuków – Jan oraz Hania, córka Anna także absolwentka UMK w Toruniu, wnuk Stefan 3 latka.

Wykształcenie: w latach 1961-69 uczęszczała do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie, po ukończeniu której została przyjęta do Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Lipnie, gdzie w 1973 roku z wynikiem bardzo dobrym zdała egzamin maturalny. W tym samym roku po pomyślnym zdaniu egzaminów wstępnych została studentką pedagogiki na UMK w Toruniu, aby w 1977 roku uzyskać tytuł magistra pedagogiki o specjalności szkolnej. Pierwszą pracę podjęła 1.11.1977 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Lipnie na stanowisku pedagoga szkolnego. Ale praca ta nie do końca spełniała jej marzenia o niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i głębszymi problemami emocjonalnymi i intelektualnymi. Dlatego w 1981 roku złożyła podanie o przeniesienie do pracy w powstającej wówczas w Lipnie Poradni Wychowaczo-Zawodowej (aktualnie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), w której z dniem 1.05.1981 r. podjęła pracę na stanowisku pedagoga. W 1984 roku w uznaniu za wzorową i kompetentną pracę została powołana przez ówczesnego Kuratora Oświaty i Wychowania we Włocławku na stanowisko dyrektora Poradni, która pełniła nieprzerwanie przez 19 lat.

Aby skutecznie pomagać ludziom w ich złożonych i trudnych problemach życiowych permanentnie podnosiła własne kwalifikacje zawodowe: w 1979 r. ukończyła 180 godz. Kurs „System wychowawczy szkoły”, w 1988 r. Podyplomowe Specjalne Studia Socjoterapii w Krakowie, w latach 1989-90 ukończyła 360 godz. cykl szkoleniowy w zakresie Terapii Gestalt w Krakowie, w 1992 r. kurs dotyczący zajęć integracyjnych dla klas I szkół ponadpodstawowych, w latach 1994-94 ukończyła 144 godz, „Szkołę Pomagania Rodzinie” w Warszawie, w 1996 r. uzyskała uprawnienia Instruktora programów profilaktycznych z zakresu uzależnień, w tym samym roku ukończyła kurs I i II stopnia Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, w roku 1998 kurs „Racjonalnej Terapii Zachowania” w Warszawie pod kierownictwem dr M. Wirgi, także w tym roku brała udział w szkoleniu „Lokalna Strategia” z zakresu wiedzy o problemach alkoholowych i ich rozwiązywaniu zorganizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. To właśnie w 1998 roku z jej inicjatywy została utworzona na bazie lokalowej PP-P w Lipnie pierwsza świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem i przemocą. Wówczas też została zaproszona przez ówczesnego burmistrza Lipna do pracy w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie i została jej przewodniczącą. To już w tamtych latach został stworzony cały system pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom (grupa AA, Al-Annon, świetlice środowiskowo-profilaktyczne, Telefon zaufania, Punkty Konsultacyjne), który udoskonalany funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W roku 1999 uzyskała ponadto wydany przez UNDP ONz certyfikat w zakresie profilaktyki narkomanii i AIDS, w roku 2000 ukończyła 150 godz. kurs z zakresu diagnozy i terapii dysleksji oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą na Politechnice Łódzkiej. W dniu 6.05. 2002 roku została wpisana na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i wielokrotnie powoływana była w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Ale Aleksandra Furmańska miała jeszcze jedno marzenie: aby w Lipnie powstała taka szkoła, która będzie lubiana przez uczniów i rodziców, w której można będzie uczyć czegoś więcej niż minimum programowe, bezpieczna, z małymi przyjaznymi klasami i życzliwymi nauczycielami. Marzenie to doczekało się realizacji i 1 września 1999 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny Gimnazjum Prywatnego Nr 1 im. J. Jałowiec w Lipnie. Szkoła jest znana w środowisku miasta i powiatu lipnowskiego, uzyskując co roku niezmiennie najwyższe w Lipnie, powiecie, a często i województwie wyniki testów gimnazjalnych, ale także laureatów konkursów przedmiotowych i olimpiad. Aktualnie szkoła liczy 144 uczniów i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów i rodziców.

Pasja szerzenia wiedzy i działania na rzecz lokalnego środowiska zaowocowała ponadto współpracą z działającym od 4 lat w Lipnie Uniwersytetem Trzeciego Wieku, w którym Aleksandra Furmańska jest członkiem Rady Programowej.

Od 4 lat też niezmiennym zainteresowaniem cieszą się prowadzone przez nią na zasadzie wolontariatu warsztaty psychologiczne. Prywatnie ceni dobrą literaturę i film, kocha podróże, uwielbia wnuki i zabawy z nimi, lubi pracę w ogrodzie, ale i spotkania ze starymi przyjaciółmi, z którymi od 30 lat grywa w brydża.
Ceniona za kompetencje, takt i kulturę osobistą przez współpracowników, była także wielokrotnie nagradzana przez przełożonych: dawnego Inspektora Oświaty i Wychowania, czy później Starostę Powiatu Lipnowskiego.

W roku 2010 za całokształt działalności na rzecz mieszkańców miasta Lipna została uhonorowana przez Kapitułę tytułem Zasłużonego Dla Miasta Lipna.

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc