NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 26 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą Filip, Paulina, Marianna

Adam Wróbel

Dr nauk humanistycznych, od 1973 r. nauczyciel akademicki na UMK w Toruniu, a od 1997 roku także WSHE we Włocławku. Urodził się 2 stycznia 1949 r. w poddobrzyńskiej Wierznicy, gdzie jeszcze często i bardzo chętnie przebywa w domu rodzinnym. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Płonczynie. W 1968 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Wymyślinie, a następnie studia filologiczne na UMK w Toruniu, potem także studia etnograficzne. 29 czerwca 1981 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na UMK w Toruniu. Ukończył też Podyplomowe Studia Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

W październiku 2002 r. został mianowany kierownikiem Podyplomowych Studiów Języka Polskiego i Wiedzy o Kulturze, a w 2009 r. został mianowany kierownikiem Studium Języka Polskiego i Kultury w WSHE.
Autor licznych opracowań (książkowych i artykułów) o kulturze, literaturze i języku regionu dobrzyńskiego, chełmińskiego, Kujaw i Mazowsza.
Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że w pracowitym życiu Adama Wróbla doskonale splotły się dociekliwość badacza i sentymentalizm popularyzatora spraw Małej Dobrzyńskiej Ojczyzny.
Jego dorobek badawczy, publicystyczny i popularyzatorski dotyczy tak bliskiej mu Ziemi Dobrzyńskiej, Kujaw i Mazowsza. Już praca dyplomowa z etnografii, która została następnie w części opublikowana, poświęcona była tradycyjnej medycynie ludowej w Ziemi Dobrzyńskiej. Następnie opublikował naukowy artykuł o badaniach etnograficznych i dialektologicznych na Kujawach i w Ziemi Dobrzyńskiej.
Opublikował wiele obszernych rozpraw naukowych w odpowiednich uczelnianych, ogólnopolskich i slawistycznych wydawnictwach naukowych z zakresu filologii polskiej i słowiańskiej (m.in. w Toruniu, Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Bydgoszczy, Płocku, Włocławku, a także w Londynie oraz tureckiej Ankarze). Ogłosił też drukiem naukowe pozycje książkowe, m.in.: Chełmińskie księgi kamlarskie z XVII i XVIII w. Studium językowe, Toruń 1987, ss. 224; Więzi niebywałe – Jerzy Pietrkiewicz, Lipno 2006, ss. 184; „Bo óny w zimi sum głymboko”. Gwara kujawska, Włocławek 2006, ss. 216.

Artykuły naukowe i recenzje publikacji naukowych i popularnonaukowych zamieszczał także w „Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich” WTN, w „Ziemi Dobrzyńskiej” – Zeszytach Historycznych Dobrzyńskiego Oddziału WTN oraz w „Notatkach Płockich” – Kwartalniku Towarzystwa Naukowego Płockiego.
Opublikował też dziesiątki wielce przydatnych i cenionych artykułów popularnonaukowych.
Opracowywał i recenzował wiele tomików poezji twórców dobrzyńskich, wykonywał prace redakcyjne. Opublikował także dwie książki Jerzego Pietrkiewicza w Towarzystwie Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie (obie po 2 wydania): Z Fabianek do Londynu. Poprzez przestrzeń poezji oraz O Sójce, która chciała zobaczyć różowe zorze niezwykle entuzjastycznie przyjęte w Londynie, gdzie otrzymały wspaniałe recenzje, „niebywałe” uznanie.
Kilkaset artykułów popularnonaukowych i popularnych, recenzji opublikował na łamach dobrzyńskich pism kulturalno-społecznych, a przede wszystkim: „Ziemi Dobrzyńskiej” i „Gazety Lipnowskiej”.
Wygłosił dziesiątki odczytów w bardzo wielu różnych placówkach naukowych, kulturalnych i w szkołach Ziemi Dobrzyńskiej, Kujaw, Mazowsza.
Występował też w wielu audycjach radiowych i w programach telewizyjnych poświęconych kulturze regionalnej.

Wypromował kilkuset magistrów i licencjatów na UMK i WSHE, pod jego kierunkiem powstało też kilkaset prac dyplomowych na Podyplomowych Studiach Polityki i Edukacji Regionalnej UMK, Podyplomowych Studiach Filologii Polskiej i Projektowania Ścieżek Edukacyjnych WSHE oraz Podyplomowych Studiach Nauczania Języka Polskiego i Wiedzy o Kulturze WSHE. W znakomitej większości ich problematyka badawcza związana jest także bardzo ściśle z Ziemią Dobrzyńską, Kujawami, Mazowszem, a w tym m.in. prace magisterskie o Towarzystwie Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej, o „Gazecie Lipnowskiej”, o naszych twórcach: m.in. o literackiej twórczości Jerzego Pietrkiewicza, Zofii Ewy Szczęsnej, Jadwigi Jałowiec, Mikołaja Konczalskiego.
Jest członkiem wielu organizacji społecznych, kulturalnych i naukowych, a w tym m.in.: Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego Płockiego.
Dumny jest ze stanowiska prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie (tutaj też jako autor, wydawca opracowań, tomików poezji, redaktor „Gazety Lipnowskiej”, organizator tradycyjnych spotkań czwartkowych, w których biorą udział setki mieszkańców Ziemi Dobrzyńskiej, Kujaw, najwybitniejsi poeci, pisarze, artyści, ludzie nauki, kultury itd. itp.). To w Lipnie odbyła się ogólnopolska promocja przetłumaczonej z jego udziałem powieści Jerzego Pietrkiewicza: Sznur z węzłami (jest nazwa Lipno) wydanej przez Wydawnictwo PAX.

Jest wiceprezesem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, sekretarzem redakcji „Notatek Płockich”. Kwartalnika Towarzystwa Naukowego Płockiego, przewodniczącym Sekcji Bibliologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Rady Programowej Pracowni Badań Regionalnych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wiceprezesem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Polskich Mediów.
Pomysłodawca i współorganizator Dobrzyńsko-Kujawskiego Konkursu Recytatorskiego w Karnkowie (odbyło się X edycji – pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego); pomysłodawca i współorganizator cyklu uczniowskich sesji popularnonaukowych w WSHE we Włocławku pt. „Kreowanie tożsamości lokalnej na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej – Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej” – odbyło się już 11 sesji; pomysłodawca i współorganizator konkursu literackiego „Gwara bogactwem Ziemi Kujawsko-Mazowieckiej” – Łąck – pod Honorowym Patronatem Wojewody Mazowieckiego podczas Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej. Pokłosiem VI edycji konkursu jest tom poezji.

Brał udział w wielu w krajowych oraz zagranicznych konferencjach naukowych, prowadzi też wykłady na uczelniach zagranicznych. Przebywał w Londynie, a wizyta odbyła się na zaproszenie angielskich przyjaciół zmarłego Jerzego Pietrkiewicza z Fundacji Edukacyjnej (The Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation with the Charity Commissioners), gdzie wziął czynny udział w uroczystościach m.in. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej oraz na Uniwersytecie Londyńskim (University of London). Na spotkaniach były oczywiście prezentowane i omawiane materiały promocyjne zawierające informacje o naszym regionie, także i o Lipnie – krainie lat dzieciństwa i młodości Jerzego Pietrkiewicza: „Gazeta Lipnowska” z licznymi artykułami o Jerzym Pietrkiewiczu, książki wydane przez Nasze Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej oraz atrakcyjne foldery, m.in. Along Vistula River, Tourist Attractions of The Lake District of Dobrzyń. A 5 lutego 2009 r. TVP 1 wyemitowała film „Errata do biografii – Jerzy Pietrkiewicz” zrealizowany właśnie podczas tychże spotkań. Także wcześniej w prasie londyńskiej kilkakrotnie pisano o publikacjach wydanych przez nasze Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej. TVP „Polonia” wyemitowała film „W cieniu źródlanej łąki” nagrywany również w Lipnie z udziałem dra Adama Wróbla (tutaj też odbyła się specjalna przedpremierowa emisja).

Od 2007 r. prowadzi wykłady na stołecznym Ankara University, na Wydziale Języków, Historii i Geografii (Dil ve Tarih Cografya Faktultesi), gdzie także prezentował „Gazetę Lipnowską” zawierającą notatki, fotografie o pobycie na Ziemi Dobrzyńskiej studentów właśnie z Turcji.
W maju 2009 r., gdy prowadził wykłady na tymże stołecznym Ankara University wziął udział w trzydniowej konferencji, na której z powodzeniem zaprezentował także referat: A Beautiful Evocation of Lost Rural Childhood in Pre-war Poland in English Novel „The Knotted Cord” by Jerzy Peterkiewicz” (Przepiękne przywoływanie utraconego wiejskiego dzieciństwa w przedwojennej Polsce w anglojęzycznej powieści Jerzego Pietrkiewicza „Sznur z węzłami”). Od władz tejże stołecznej uczelni otrzymał specjalny medal. Dr Adam Wróbel szczególnie ceni sobie nagrody, wyróżnienia regionalne. Oto one:
• Nagroda Wojewody Toruńskiego (1988)
• Nagroda im. Adama Adamandego Kochańskiego (2003)
• Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2004)
• Członek Honorowy Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (2005)
• Dyplom Honorowy i Medal: Za Szczególne Dokonania Na Rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – z okazji jubileuszu X-lecia działalności (2006)
• Ogólnopolska Nagroda im. Aleksandra Patkowskiego (2007) – przewodniczącym jury jest znany pisarz Wiesław Myśliwski, udział bierze prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Jerzy Stępień.
• Medal Dobrzyński – za wkład pracy na rzecz miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą (2008)
• Zasłużony dla Miasta Lipna (2009)
• Ambasador Dobrzyński – nadany przez II Kongres Dobrzynian, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (2009).

W 1973 roku poślubił Jolantę z Gorzyckich. Ojciec dwóch urodziwych córek: Irminki i Bogny. Najszczęśliwszy i najdumniejszy dziadek trojga najukochańszych wnucząt: Piotrusia, Ani oraz Karolka, które tak bardzo odwzajemniają się miłością do swego dziadka oraz jego rodzinnej Wierznicy. A dumą
rodziny (dziadka swego w szczególności oczywiście!) jest 10-letni Piotruś, dwukrotny już Mistrz Polski w jeździe figurowej na lodzie, który wielokrotnie reprezentował już Polskę na zawodach światowych. Także 7-letnia Ania przepięknie rysuje oraz śpiewa.

Dr Adam Wróbel stał się też przedmiotem kreatywnych opisów poetyckich.

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc