NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Niedziela 26 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą Filip, Paulina, Marianna

Zespół do spraw trudnych


Zespół do spraw trudnych

Rada Miejska powołała Zespół Interdyscyplinarny – instytucję do podejmowania działań w trudnych sytuacjach, gdzie rozwiązania wykraczają poza kompetencje tylko jednej instytucji i wymagają zaangażowania innych podmiotów.

 
Nowa instytucja działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie. Nowo powołany zespół będzie prowadził działania zarówno w celu pomocy osobie indywidualnej, rodzinie, grupie problemowej, jak też środowisku, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej. Jego skład tworzą: przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, kuratorskiej służby sądowej, przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia, lokalnych organizacji pozarządowych i prokuratury.
 
W sytuacjach tego wymagających zespół będzie udzielał pomocy, na którą składać się będzie poradnictwo socjalne, prawne i psychologiczne. Ponadto też w przypadku przemocy domowej podejmowane będą interwencje i uruchamiane niezbędne procedury mające na celu jej powstrzymanie. Pomocą będą objęte też dzieci, które doświadczą przemocy w rodzinie, czy też będą jej świadkami.
Przyjęty przez radnych regulamin dopuszcza również możliwość tworzenia lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych m. in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.
 
Szersze informacje o procedurach zgłaszania spraw, w których zespół mógłby pomóc, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego www.bip.umlipno.pl w zakładce Rada Miejska-Uchwały.
 

Zespół rozpocznie swą działalność po publikacji stosownej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, co nastąpi w najbliższych tygodniach.

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc