NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Poniedziałek 4 marca 2024 r.
Imieniny obchodzą Łucja, Kazimierz, Eugeniusz

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Herb Miasta Lipna (grafika)

Zawiadamiamy, że na dzień 28 czerwca 2022 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XXXVII sesji RM,

2. Projekty uchwał :

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,

b) w sprawie zmiany uchwały,

c) w sprawie sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką - nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna oddanej w dzierżawę Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialności. 

3. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2021 rok.

a) debata nad Raportem,

b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna.

4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2021 rok.

a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2021 rok,

b) uchwała Komisji Rewizyjnej,

c) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej,

d) d y s k u s j a,

e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2021 rok,

f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna.

5. Zakończenie obrad XXXVIII sesji RM.

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_samorzadowe_2024,368.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1704795042.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc