NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 28 marca 2023 r.
Imieniny obchodzą Aniela, Sykstus, Joanna

Zawiadomienie o sesji


Zawiadomienie o sesji
Zawiadamiamy, że na dzień 18 marca 2010 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim przy Placu Dekerta 8 w Lipnie, zwoływana jest XLIV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:
-----------------------------------------

I. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad sesji,
b) ustalenie porządku obrad,
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) przyjęcie protokołu z XLIII sesji RM,
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym,
g) Informacja z wykonania wniosków i interpelacje zgłoszonych podczas XLIII sesji RM,

II. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

III. Projekty uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku,
b) w sprawie Zmieniająca uchwałę Nr XLII/350/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok,
c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2009 rok,
d) w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
e) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna (dwie uchwały),
f) w sprawie zmiany Zarządzenie NR 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipno,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych,
h) w sprawie zamiany nieruchomości,
i) w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy miasta Lipna,
j) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna ( Nr geodezyjny działki – 109/4),
k) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna ( Nr geodezyjny działki – 110/1),
l) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

IV. Wnioski i interpelacje radnych.

V. Sprawy różne i komunikaty.

VI. Zamknięcie obrad XLIV sesji RM.
http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,miasto_w_twoim_smartfonie_pobierz_aplikacje_go_lipno,5288.html http://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/pl,page,podatki_2022,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,pomoc_dla_ukrainy_-_informator,5649.htmlhttps://umlipno.pl/download/1656485523.pdfhttps://umlipno.pl/download/1672817928.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2023_rok,6075.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc