NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Sobota 2 marca 2024 r.
Imieniny obchodzą Halszka, Helena, Radosław

Zawiadomienie o sesji


Zawiadomienie o sesji
Zawiadamiamy, że na dzień 18 września 2009 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Kulturalnym przy ul. Piłsudskiego 22 w Lipnie, zwoływana jest XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:
-----------------------------------------

I. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad sesji,
b) ustalenie porządku obrad,
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) przyjęcie protokołu z XXXVII sesji RM,
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym

II. Informacja z wykonania budżetu miasta Lipna za I półrocze 2009 roku.

III. Projekty uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku,
b) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej Nr 171105C – ul. Plac 11 Listopada w Lipnie” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” wraz z projektowaniem,
c) w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych,
d) w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu pn. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego\, w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2009 , Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
e) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Lipna” Ks. Biskupowi dr. Stanisławowi Gębickiemu,
f) w sprawie aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipno na lata 2007 – 2015 oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lipna na lata 2007 – 2015,
g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej – ul. Bulwarna,
h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej – ul. Górna,
i) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej – ul. Dolna,
j)w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Straż Miejska w Lipnie” oraz określenia jej regulaminu.

III. Wnioski i interpelacje radnych.

IV. Sprawy różne i komunikaty.

V. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji RM.
https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_samorzadowe_2024,368.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1704795042.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc