NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 4 października 2022 r.
Imieniny obchodzą Rozalia, Franciszek, Konrad

Zawiadomienie o sesji


Zawiadomienie o sesji
Zawiadamiamy, że na dzień 12 lutego 2009 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim przy pl. Dekerta 8 w Lipnie zwoływana jest XXX Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Proponowany porządek obrad:
-----------------------------------------
I. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad sesji,
b) ustalenie porządku obrad,
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) przyjęcie protokołu z XXIX sesji RM,
f) Informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XXIX sesji RM,
g) Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

II. Projekty uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku,
b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok,
c) zmieniająca uchwałę Nr XXIX/219/08 RM w Lipnie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu (ul. Dolna – działka 2061/9),
e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (Os. Reymonta – działki 1399/33 i 1399/35),
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie segmentu budynku wraz z udziałem w gruncie, położonego w Lipnie na Os. Sikorskiego 17, na własność Gminy Miasta Lipna, (działka 760/19),
g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Lipnie na Os. Sikorskiego 15 na własność Gminy Miasta Lipna w zamian za zrzeczenie się roszczenia o przeniesienie prawa własności (działka 760/26),
h) w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Lipna dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.

III. Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej.

IV. Sytuacja organizacyjno-finansowa Miejskiego Klubu Sportowego” Mień” Lipno.

V. Wnioski i interpelacje radnych.

VI. Sprawy różne i komunikaty.

VII. Zamknięcie obrad XXX sesji RM.
http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/pl,news2,pomoc_dla_ukrainy_-_informator,5649.html https://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,miasto_w_twoim_smartfonie_pobierz_aplikacje_go_lipno,5288.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/pl,page,podatki_2022,342.htmlhttps://umlipno.pl/download/1656485523.pdfhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2022_rok,5555.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc