NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Sobota 2 marca 2024 r.
Imieniny obchodzą Halszka, Helena, Radosław

Zawiadomienie o sesji


Zawiadomienie o sesji

Zawiadamiamy, że na dzień 24 lutego 2012 roku o godz. 9.00  w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, zwoływana jest  XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:
--------------------------------------
I. Sprawy organizacyjne.
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) przyjęcie protokołu z XV sesji RM informacja z wykonania wniosków i interpelacji
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie międzysesyjnym.
II. Projekty uchwał :
a) zmieniający uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2019,
b) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2012 rok,
c) w sprawie zawarcia ugody w celu zakończenia sporu dotyczącego rozliczeń za korzystanie przez Gminę Miasta Lipna z nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 23,
d) w sprawie przyjęcia “Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna”,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 392/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Sierakowskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 418/4 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Cegielnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
g) w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lipnie,
h) w sprawie przyjęcia rezolucji.
III. Wnioski i interpelacje radnych.
IV. Wolne wnioski i komunikaty.
V. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miejskiej.
 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_samorzadowe_2024,368.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1704795042.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc