NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 16 lipca 2024 r.
Imieniny obchodzą Maria, Stefan, Eustachy

Zawiadomienie o sesji


Zawiadomienie o sesji

Zawiadamiamy, że na dzień 29 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dekerta 8, zwoływana jest  III Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

 

Proponowany porządek obrad:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I. Sprawy organizacyjne.
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) przyjęcie protokołów z I i II sesji RM,
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie międzysesyjnym.

II. Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2011 rok
a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,
d)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami,

III. Projekty uchwał :
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019,
b) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010,
c) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,
d) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna,

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Mickiewicza 23,
f) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 23,
g) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (ul. Cegielna),
h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (ul. Bukowa),
i) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (ul. Boczna),
j) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna,
k) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.

IV. Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej.
V. Wolne wnioski i komunikaty.
VI. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej.
 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc