NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 16 lipca 2024 r.
Imieniny obchodzą Maria, Stefan, Eustachy

Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Herb Miasta Lipna (grafika)

Zawiadamiamy, że na dzień 27 listopada 2023 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest LVII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z LVI sesji RM,
d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
2. Projekty uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok,
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok,
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok,
d) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2024 rok dla zakładu budżetowego,
e) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku - Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie,
g) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2026, z perspektywą do roku 2030”,
h) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - Borowikowa,
i) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - Kurkowa,
j) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - Maślakowa.
k) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
l) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024–2029 na terenie Gminy Miasta Lipno,
m) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028 w Gminie Miasto Lipno pod nazwą „Program pomocy Gminy Miasto Lipno w zakresie dożywiania na lata 2024-2028”,
n) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
o) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
3. Sprawy różne i komunikaty.
4. Zakończenie obrad LVII sesji RM.

 

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.pl https://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc