NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Środa 24 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą Aleks, Grzegorz, Aleksander

XXIII Sesja Rady Miejskiej


XXIII Sesja Rady Miejskiej
W dniu 27 czerwca o godzinie 10:00 w Sali Głównej Miejskiego Centrum Kulturalnego miała miejsce XXIII Sesji Rady Miejskiej.
Po otwarciu sesji radni w pierwszej kolejności zajęli się zmianami w budżecie miasta Lipna na 2008 rok. Zmiany te dotyczą wzrostu dochodów i wydatków. Dochody wzrosły o łączną kwotę 210 838 złotych. Plan dochodu o kwotę 188 700 złotych wzrósł na podstawie wniosku zatwierdzonego w dniu 20 czerwca 2008 roku przez Marszałka Województwa w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie do Projektu Systemowego „Szansa na sukces”. Pieniądze te pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczone są na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Zwiększono także plan na dofinansowanie projektu o kwotę 22 138 złotych, gdyż na każdą dotację, którą otrzymuje Urząd z Unii Europejskiej, należy posiadać część środków własnych. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 210 838 złotych. Są to właśnie te pieniądze, które opisaliśmy wyżej, a ich wydatkowanie związane jest z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie do programu Kapitał Ludzki „Szansa na sukces”.

Kolejną sprawą, którą zajęli się radni podczas obrad było podwyższenie kapitału i wniesienie aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. Kapitał zakładowy podwyższono o kwotę 22 685 550 złotych, za który Gmina Miasta Lipna obejmie 100% udziałów po 50 złotych każdy, o łącznej liczbie 453 711. Podwyższony kapitał zostanie pokryty aportem w wysokości 22 535 550 złotych który Gmina Miasta Lipna wnosi do spółki:

a) nieruchomość zabudowana położona w Lipnie przy ulicy Wyszyńskiego o powierzchni 10,91 ha i wartości 18 430 970,00 złotych

b) nieruchomość zabudowana położona w Lipnie przy ulicy Wyszyńskiego o powierzchni 0,2455 ha i wartości 322 138 złotych,

c) nieruchomość zabudowana położona w Lipnie przy ulicy Wyszyńskiego o powierzchni 0,3977 ha i wartości 723 170 złotych

d) środki trwałe o łącznej kwocie 3 059 272 złotych,

oraz wkładem pieniężnym w kwocie 150 000 złotych.

Radni uchwalili także Statut Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna. Straciła moc poprzednia uchwała Nr V/36/07 nadająca statut Zakładowi. Zmiany związane są z przejęciem części obowiązków Zakładu Obsługi Komunalnej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Kolejną sprawą nad którą obradowali radni, było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ulicą 22-go Stycznia i rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i część działki 1041, 1042. Dla tego terenu ustalono przeznaczenie podstawowe, jakim jest wolnostojąca zabudowa usług handlu o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000 m2, z wyłączeniem usług handlu paliwami. W planie ustalono realizację jednego budynku, wykonanie dróg wewnętrznych i parkingów niezbędnych do obsługi terenu, wykonanie niezbędnej infrastruktury oraz rozbiórkę istniejących zabudowań. Obsługę komunikacyjną terenu będzie stanowił dojazd z drogi publicznej, gminnej - ulica 22-go Stycznia. Określono także zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Ostatnia uchwała, podjęta przez Radę Miejską na sesji, była w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/156/08 z dnia 2 czerwca 2008 roku Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie zamiany nieruchomości. Zmiana w uchwale dotyczy wykreślenia § 2: „Zamiana będzie dokonana bez dopłaty ze strony Gminy Miasta Lipna”.

Na tym zakończono obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

Przejdź do galerii
https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_samorzadowe_2024,368.htmlhttps://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.html http://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc