NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Czwartek 13 czerwca 2024 r.
Imieniny obchodzą Antoni, Lucjan, Gracja

Wspólnoty się remontują


Wspólnoty się remontują

Lipnowskie wspólnoty ze środków zebranych w ramach funduszu remontowego zaczęły właśnie remonty swoich posesji.

Ustawa o własności lokali, która weszła w życie w 1995 roku wprowadziła pojęcie wspólnoty mieszkaniowej, jej zadania oraz zasady funkcjonowania. Wspólnoty zostały utworzone z myślą o współudziale mieszkańców w procesie zarządzania nią. W naszym mieście ten proces rozpoczął się dopiero w 2008 roku. Każda utworzona wspólnota wybiera z pośród swoich członków zarząd, który reprezentują ją na zewnątrz. Zarząd wspólnoty może podpisać umowę o zarządzanie częścią wspólnoty nieruchomości z firmą zarządzającą bądź zarządzać wspólnotą sam.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który został utworzony  w styczniu 2010 roku zajmuje się między innymi zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowaniem lokalami użytkowymi. A także  administrowaniem i zarządzaniem, w przypadkach przewidzianych prawem, na zlecenie wspólnot mieszkaniowych nieruchomościami wspólnymi, w których Gmina posiada udziały.

 - Obecnie zarządzamy 72 wspólnotami z terenu naszego miasta - mówi Dyrektor ZGM Paweł Komorowski. - Utworzenie wspólnot pozwoliło na ustalenie funduszu remontowego, którymi obecnie zarządzają wspólnoty i z którego teraz wykonywane są  remonty - dopowiada Dyrektor.

I tak na Osiedlu Armii Krajowej 10 nastąpi  docieplenie budynku wraz z  wykonaniem nowej elewacji oraz położenie papy termozgrzewalnej na całym dachu wraz z obróbkami blacharskimi. Z kolei na Osiedlu Armii Krajowej 4 położona zostanie papa termozgrzewalna  na całym dachu. Podobnie w budynku przy Armii Krajowej 8. Na Osiedlu  Reymonta 2 docieplone zostaną dwie  ściany budynku i wykonana zostanie nowa elewacja frontowa i tylna. Podobny zakres prac przewidziany jest w budynku przy ulicy Reymonta 5.  Wspólnota budynku Reymonta 6 ustaliła, iż w zakresie tegorocznych prac remontowych znajdzie się położenie papy termozgrzewalnej  na całym dachu, wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie ścian w czterech klatkach schodowych. Budynek przy ulicy Komunalnej 10  będzie miał położeną nową papę termozgrzewalną na całym budynku wraz z obróbkami blacharskimi. Z kolei na ulicy Ciasnej 1 nastąpi przełożenie dachu z eternitu na blacho dachówkę. Podobnie będzie wyglądać sytuacja w budynku przy ulicy 11 Listopada 8 oraz Mickiewicza 26. Docieplenie frontowej ściany budynku oraz wykonanie nowej elewacji  wraz z obróbkami blacharskimi to zakres prac remontowych przy ulicy Piłsudskiego 31.

- Na początku lipca będziemy podpisywać umowy na wyżej wymieniony zakres prac remontowych - mówi Dyrektor ZGM Paweł Komorowski.
Orientacyjny koszt remontów to 750 tys. zł. Remonty te wykonane zostaną ze środków własnych wspólnot zgromadzonych w ramach funduszu remontowego oraz zaciągniętych kredytów przez wspólnoty.

https://umlipno.bipgov.net/p,wybory_uzupelniajace_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_-_21_lipca_2024_r,380.htmlhttps://umlipno.bipgov.net/p,wybory_do_parlamentu_europejskiego_2024,369.htmlhttp://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.html http://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/download/1687325319.pdfhttps://umlipno.pl/download/1712751696.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2024_rok,6553.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc