NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Czwartek 18 sierpnia 2022 r.
Imieniny obchodzą Helena, Ilona, Bogusław

Odpowiedź z ministerstwa


Odpowiedź z ministerstwa
26 czerwca br. burmistrz Janusz Dobroś zwrócił się pisemnie do Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro, w sprawie planów likwidacji wydziału Pracy w lipnowskim Sądzie Rejonowym.

Burmistrz zwracał się z prośbą o utrzymanie tejże jednostki w Lipnie. Prośbę swą uzasadniał faktem, że do Włocławka, gdzie będą trafiały sprawy z Lipna, jest dość daleko. Wydział Pracy prowadził sprawy nie tylko z zakresu prawa pracy, ale też z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym rent.
Niecałe dwa tygodnie temu do Urzędu Miejskiego dotarła odpowiedź w tej sprawie.

Oto treść odpowiedzi:

Pan
Janusz Dobroś
Burmistrz Miasta Lipna

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 26 czerwca 2007 r. nr Or. 0703-1/07 w sprawie zniesienia Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Lipnie, adresowane do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro, a przekazane celem załatwienia do Departamentu Organizacyjnego - uprzejmie przedstawiam, co nastepuje:

Z wnioskiem o likwidację Sądu Pracy w Lipnie i przekazanie rozpoznawania spraw z tej komórki organizacyjnej do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego we Włocławku wystapił Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku. Przedmiotowa inicjatywa uzyskała poparcie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz zainteresowanych komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Uzasadnieniem dla dokonania omawianej reorganizacji jest przede wszystkim niewielki, wykazujący tendencję spadkową wpływ spraw z zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego w Lipnie (w 2005 r. - 407 spraw, w 2006 i I półroczu 2007-zaledwie 42 sprawy). Dla porównania, w 2006 i I półroczu 2007 r. do Sądu Rejonowego we Włocławku wpłynęło odpowiednio 535 i 261 spraw z zakresu rawa pracy.

Funkcjonowanie Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Lipnie o tak małej liczbie wpływających spraw prowadzi do nieefektywnego wykorzystania kadry orzeczniczej. Przedstawiony wpływ spraw nie daje bowiem obciążenia pełnego etatu sędziowskiego.

Ponadto, nieracjonalne i nieekonomiczne jest utrzymywanie omawianego Wydziału ze względu na fakt, iż całą jego obsadę stanowią 2 osoby pełniące jednocześnie funkcje kierownicze, tj. sędzia (przewodniczący wydziału) i pracownik administracyjny (kierownik sekretariatu).
Zniesienie Sądu Pracy w Lipnie umozliwi również wzmocnienie kadrowe Wydziałów Sądu Rejonowego we włocławku, wymagających podjęcie działań w kierunku likwidacji zaległosci.

Sąd Rejonowy we Włocławku jest przygotowany lokalowo i kadrowo na przyjęcie dodatkowych zadań orzeczniczych wynikających z omawianej zmiany organizacyjnej. Przedmiotowa reorganizacja jest zbieżna z założeniami reformy wymairu sprawiedliwości. W celu racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej i administracyjnej oraz środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, planuje się zniesienie niewielkich jednostek organizacyjnych (sądów, wydziałów), których wyniki działalności orzeczniczej sa nieadekwatne do kosztów funcjonowania.

Z uwagi na zaprezentowane powyżej argumenty, z dniem 1 stycznia 2008 r. planowane jest zniesienie Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Lipnie.

Zastępca Dyrektra
Departamentu Organizacyjnego

Tomasz Jasłowski
sędzia(pr)
http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/pl,news2,pomoc_dla_ukrainy_-_informator,5649.html https://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,miasto_w_twoim_smartfonie_pobierz_aplikacje_go_lipno,5288.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/pl,page,podatki_2022,342.htmlhttps://umlipno.pl/download/1656485523.pdfhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2022_rok,5555.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc