NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Środa 6 grudnia 2023 r.
Imieniny obchodzą Mikołaj, Emilian, Leontyna

Lepiej zapobiegać niż leczyć


Lepiej zapobiegać niż leczyć

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2011 roku radni jednogłośnie uchwalili miejski program profilaktyki problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012. Plan realizować będzie Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działająca przy lipnowskim ratuszu.

W bieżącym roku komisja zamierza zwiększyć środki na działania o charakterze profilaktycznym z zakresu zapobiegania narkomanii i przemocy w rodzinie. – Widoczna jest również konieczność prowadzenia terapii dla małżeństw, w których jedno z małżonków wychodzi z uzależnienia – mówiła podczas sesji Aleksandra Furmańska, która szefuje MKRPA w Lipnie.
Tegoroczny program zakłada podjęcie starań o stworzenie na terenie miasta oddziału odwykowego, gdzie zatrudnieni byliby terapeuci uzależnień. – W razie niepowodzenia wariantu z oddziałem odwykowym widziałabym w naszym mieście możliwość uruchomienia programu podstawowego dla alkoholików w formie ambulatoryjnej na jednym z oddziałów psychiatrycznych – mówiła w dalszej części Aleksandra Furmańska.

Na dzień dzisiejszy osoba uzależniona, chcąca dobrowolnie poddać się leczeniu kierowana jest do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu.
Na uwagę zasługuje fakt, co podkreśliła podczas sesji szefowa MKRPA, że nasze miasto mieści się w średniej krajowej w diagnozach lokalnych problemów alkoholowych.
Tylko w ubiegłym roku z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 600 osób z problemami alkoholowymi, narkomanią i przemocą w rodzinie. Rodziny, w których występuje ryzyko problemów alkoholowych przebywają pod stałym nadzorem dzielnicowych z lipnowskiej komendy policji, która 54 razy uruchomiła procedurę tzw. Niebieskiej karty, zaś do izby wytrzeźwień w ubiegłym roku przetransportowano 143 osoby.

Trochę ważnych liczb z działalności MKRPA w 2011 roku:
- do zespołu interwencyjno-motywującego wpłynęło 70 zgłoszeń w sprawach alkoholizmu u członka rodziny,
- w punkcie konsultacyjnym MKRPA udzielono 195 porad,
- z terapii grupowej korzysta 480 osób,
- ze wsparcia dla współuzależnionych skorzystały 432 osoby,
- a w punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy przyjęto 75 osób,
- pedagog uliczny objął formami pomocy 1000 osób,
- w mieście funkcjonuje 6 świetlic środowiskowych dla dzieci, do których w 2011 roku uczęszczało łącznie 131 dzieci,
- na jeden punkt sprzedaży alkoholu do 4, 5 proc. przypada około 285 mieszkańców, napojów alkoholowych od 4, 5 do 18 proc. –około 310 osób, a powyżej 18 proc. -490 osób.
 

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/download/1687325319.pdf https://umlipno.pl/download/1696938819.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2023_rok,6075.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc