NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Środa 6 grudnia 2023 r.
Imieniny obchodzą Mikołaj, Emilian, Leontyna

Informator ZUS


Informator ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (grafika ilustracyjna, foto:ZUS)

Czerwcowe dyżury telefoniczne z ekspertami ZUS

Placówki ZUS w regionie przez cały rok organizują eksperckie dyżury telefoniczne. W czerwcu podczas rozmowy ze specjalistami będzie można zapytać m.in. o wyjazd do sanatorium z ZUS, świadczenia emerytalno-rentowe, zasiłki, świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych, raty, czy zasady dziedziczenia z subkonta w ZUS- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Pierwszy dyżur telefoniczny zaplanowano na 19 czerwca. W godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 71 będzie można zapytać ekspertów o zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, a w godz. w godz. 10-12.00 pod nr tel. 56 610 93 59 o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, czyli jak wyjechać do sanatorium z ZUS-em.

20 czerwca w godz. 8-10.00 pod nr. tel. 56 498 35 81 eksperci będą  udzielać informacji na temat renty z tytułu niezdolności do pracy, a w godz. 10-12.00 pod nr. tel. 502 008 688 na temat dodatków do świadczeń emerytalno- rentowych.

Osoby zainteresowane tematem zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy świadczenia rehabilitacyjnego mogą skorzystać z dyżuru telefonicznego, który odbędzie się 21 czerwca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 26. Z kolei  21 czerwca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 54 282 83 32 będzie można dowiedzieć kto może ubiegać się o świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dyżur dotyczący świadczenia przedemerytalnego odbędzie się 22 czerwca w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 41. Z kolei dzwoniąc w godz. 9-11.00 pod nr tel. 517 370 138 będzie można zapytać ekspertów jak rozłożyć swój dług na raty i jakie korzyści są związane z zawarciem umowy ratalnej.

23 czerwca odbędą się trzy dyżury telefoniczne. W godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 57 będzie można dowiedzieć się na temat zasad dziedziczenia z subkonta w ZUS. W godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 42 eksperci będą odpowiadać na pytania dotyczące renty socjalnej, a pod nr tel. 54 230 73 76 na temat rezerwacji wizyt i e-wizyt w ZUS, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, ePUAP i aplikacji mobilnej mZUS.

Coraz więcej seniorów posiada konto w banku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od wielu lat zachęca swoich najstarszych klientów do pobierania świadczeń na rachunek bankowy. Dziś 81,9 proc. emerytów w naszym regionie otrzymuje przelewy na konto, gdy jeszcze na początku 2020 roku było to 77,3 proc.

Od kilkunastu lat wypłaty świadczeń na rachunki bankowe stopniowo rosną. Jeszcze w 2005 roku było ich nieco ponad 40 proc., a w 2008 roku – połowa. Dziś świadczenia długoterminowe w formie bezgotówkowej otrzymuje 77,5 proc. klientów ZUS- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Tendencję wzrostową widać także wśród samych emerytów, którzy coraz częściej chcą, by ich świadczenie wpływało na konto. Potwierdzają to statystyki ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. Na Kujawach i Pomorzu ZUS wypłaca co miesiąc 330 tys. emerytur, z czego niemal 82 proc. świadczeń przekazywana jest na rachunek bankowy. Pozostałe 18 proc. (59,6 tys.) seniorom dostarczają w gotówce listonosze. Wśród osób, które niedawno przeszły na emeryturę, udział wypłat na konto jest zdecydowanie wyższy i wynosi 91 proc. Wynika to z faktu, że większość z nich pozostawała aktywna zawodowo i korzystała z osobistego rachunku bankowego, opłacając rachunki, robiąc zakupy przez internet, czy posługując się kartą płatniczą. Z tych udogodnień nie chcą więc rezygnować, przechodząc na emeryturę – dodaje rzeczniczka.

Osobiste konto w banku gwarantuje stały i szybki dostęp do pieniędzy, którymi można wygodnie dysponować również podczas urlopu lub pobytu w sanatorium. Świadczenia na konto ZUS przekazuje zawsze w terminie, czasami nawet wcześniej, gdy są dni wolne od pracy. Z przekazem pocztowym bywa różnie. Choć ZUS przekaże pieniądze na pocztę w terminie, to nie zawsze listonosz przyniesie je na czas.

Konto w banku to wygodna i bezpieczna forma otrzymywania świadczeń czego nie można powiedzieć o gotówce przechowywanej w domu. Seniorzy, którzy otrzymują emeryturę, czy rentę na konto rzadziej padają ofiarą oszustów i złodziei. Tym bardziej ZUS zachęca świadczeniobiorców do korzystania z bezgotówkowych form wypłaty świadczeń.

Aby emerytura wpływała na konto wystarczy wypełnić wniosek EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce) i złożyć go w ZUS. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek można przekazać także za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego lub w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS.

Młodzież z rentą rodzinną może więcej dorobić

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS-u, mogą dorabiać do swojego świadczenia, ale obowiązują ich określone limity osiąganych zarobków. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłacaną rentę.

Zbliżają się wakacje. Wielu młodych ludzi podejmuje w tym czasie pracę. Wśród nich są także uczniowie i studenci pobierający rentę rodzinną z ZUS-u, którzy muszą zwracać uwagę na swoje dodatkowe przychody, aby ich świadczenie nie zostało zmniejszone lub zawieszone - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Na zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej przez ZUS, ma wpływ przede wszystkim przychód z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą. Wyjątek stanowi umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, która nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To oznacza, że przychody osiągane z takiej  umowy co do zasady nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej. Przychód będzie miał znaczenie, jeśli uczeń, student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest pracownikiem – wyjaśnia rzeczniczka.

Dobra wiadomość jest taka, że od 1 czerwca uczniowie i studenci,  którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS-u mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które będą obowiązywać do 31 sierpnia.

Górna granica bezpiecznego dorabiania to 4987 zł brutto (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Dodatkowy miesięczny przychód do tej granicy nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS renty rodzinnej. Świadczenie może być zawieszone, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 9261,60 zł brutto.

Natomiast jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (4987 zł brutto), ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia (9261,60 zł brutto), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby  jest to kwota 675,24 zł.

Jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia granicznych kwot przychodu zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie  osiągającej dodatkowe przychody.

ZUS wypłacił już 2 mld zł na nowy okres świadczeniowy 500 +

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w czerwcu rozpoczął wypłatę środków 500+ na kolejny okres świadczeniowy. Do tej pory wsparcie otrzymało ok. 6,3 mln dzieci na łączną kwotę 2 mld zł.

Już od lutego trwa nabór wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do końca maja 2024 r. W województwie kujawsko-pomorskim do połowy czerwca wpłynęło 241,5 tys. wniosków o 500+ na ponad 375 tys. dzieci.

Nie wszyscy jednak rodzice złożyli wniosek o wsparcie - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Warto się pospieszyć i złożyć wniosek jeszcze w czerwcu, aby nie stracić świadczenia za ten miesiąc. Jeśli wniosek wpłynie w lipcu, to ZUS przyzna środki od lipca, a ich wypłata nastąpi do 30 września. Jeśli rodzic wniosek złoży w sierpniu, to straci świadczenia za czerwiec i lipiec, a 500+ wpłynie na konto dopiero do końca października. Nie dotyczy to rodziców, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem - dodaje rzeczniczka.

W ramach nowego okresu świadczeniowego 500+ do rodziców trafiło 2 mld zł. ZUS przyznał świadczenia dla ok. 6,3 mln dzieci. Nie zmieniła się kwota świadczenia. Nadal jest to 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. 

Wniosek o wsparcie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mobilną mZUS, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

ZUS zachęca do składania wniosków o świadczenie 500+ przez aplikację mobilną mZUS. Trwa to zaledwie kilka minut. Tym bardziej że można utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego, jeśli taki był składany czy to przez aplikację, czy PUE ZUS. Większość danych uzupełni się automatycznie. Jeśli coś się zmieniło, można to poprawić przed wysłaniem. W aplikacji mobilnej mZUS można również złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy, żłobkowe czy świadczenie 300+ z programu „Dobry Start”, o które będzie można wnioskować już od 1 lipca.

ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych

O 450 mld zł zwiększył się kapitał na kontach ubezpieczonych w wyniku rocznej czerwcowej waloryzacji. Składki i kapitał początkowy wzrosły o 14,4 proc., a środki na subkontach – o 9,2 proc.

Jak co roku w czerwcu przeprowadzona została roczna waloryzacja składek emerytalnych, kapitału początkowego i środków na subkoncie.  Składki i kapitał początkowy wzrosły o 14,4 proc., a środki na subkontach – o 9,2 proc. W sumie o ponad 450 mld zł zwiększył się kapitał na kontach ubezpieczonych.  W ubiegłym roku przyrost ten był niższy o ok. 170 mld zł i wynosił niemal 281 mld zł - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Dane z przeprowadzonej waloryzacji rocznej będą uwzględnione w informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) według stanu na 31 grudnia 2022 r. i udostępnione na profilach ubezpieczonych na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Informację o stanie konta ubezpieczonego Zakład przygotowuje dla każdej osoby urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która na koncie w ZUS ma zapisaną co najmniej jedną składkę. Od 2020 r. ZUS nie wysyła już papierowych listów z IOSKU, chyba że poprosi o to klient.

Źródło: nadesłane, Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://umlipno.pl/download/1687325319.pdf https://umlipno.pl/download/1696938819.pdfhttps://umlipno.pl/pl,news2,cieple_mieszkanie_%E2%80%93_informacja_o_programie,6034.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,podatki_2024,342.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://umlipno.pl/download/1663589098.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,rfil,5845.htmlhttps://umlipno.pl/download/1663568852.jpghttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_%E2%80%93_harmonogram_na_2023_rok,6075.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/https://www.strefa.gda.pl/https://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://voxly.pl/lipnohttp://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttps://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=truehttps://internet.gov.pl/http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc