NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Wtorek 19 października 2021 r.
Imieniny obchodzą Piotra, Michała, Ziemowita

Informacja dla mieszkańców o opłatach za odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2021 roku


Informacja dla mieszkańców o opłatach za odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2021 roku
Baner informacyjny o opłatach za odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2021 roku (treść w rozwinięciu wiadomości)

Zgodnie z uchwałą nr XXV/189/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 maja 2021 roku obowiązywać będą wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przyjęte uchwałami nowe stawki opłaty od 1 lipca 2021 roku przedstawiają się następująco:

W przypadku nieruchomości zamieszkałych:

17,00 zł od osoby miesięcznie za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny
W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie będą wypełniali obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zakończone decyzją ustalającą podwyższoną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dwukrotnej wysokości opłat jak za odpady segregowane.

Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji.

Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z części opłaty tj. 1,00 zł dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zbierają bioodpady w przydomowych kompostownikach. Skorzystanie z tej ulgi wymaga złożenia nowej deklaracji.

Do właścicieli nieruchomości, zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu, na którym będzie podany indywidualny nr bankowy (nie będą wysyłane blankiety wpłat).

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,miasto_w_twoim_smartfonie_pobierz_aplikacje_go_lipno,5288.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,podatki_2021,342.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,narodowy_spis_powszechny_ludnosci_i_mieszkan_2021,5042.htmlhttps://umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze,333.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.zone.gunb.gov.pl/https://umlipno.pl/pl,news2,centralna_eidencja_emisyjnosci_budynkow_,5284.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2021_rok,4970.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/
pomoc
pomoc