NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Środa 26 czerwca 2019 r.
Imieniny obchodzą Paulina, Jan, Paweł

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


14 czerwca 2018 r. 07:46
Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 20 czerwca 2018 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest XLVI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  4. powołanie sekretarza obrad,
  5. przyjęcie protokołu z XLV sesji RM.

 

       II. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lipna za 2017 rok.

 1. uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2017 rok,
 2. opinie poszczególnych Komisji Rady,
 3. uchwała Komisji Rewizyjnej,
 4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej,
 5. d y s k u s j a,
 6. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2017 rok,
 7. projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna.

 

III. Projekty uchwał :

a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok,

        b) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad                    usytuowania na terenie Gminy Miasta Lipna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

        c) w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej.

 

        IV.  Wnioski i interpelacje radnych.

         V.  Sprawy różne i komunikaty.

        VI.  Zamknięcie obrad XLVI sesji RM.

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2019_rok,3944.html#tresc_stronyhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://