NIE MÓWIĘ SZEPTEM GDY PYTAJĄ SKĄD JESTEM

Piątek 10 lipca 2020 r.
Imieniny obchodzą Amelia, Filip, Witalis

Nowe drzewa i krzewy ozdobią miasto


14 listopada 2019 r. 12:56
Nowe drzewa i krzewy ozdobią miasto

W 2019 roku Gmina Miasta Lipna uzyskała kolejną już dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wprowadzenie i odtworzenie zadrzewień na terenie Gminy Miasta Lipna”. Umowa z WFOŚiGW w Toruniu została podpisana we wrześniu 2019 roku. Realizując zadanie osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny w ilości zakupu i nasadzenia sadzonek drzew z gatunku klon pospolity szczepiony na pniu (3 szt.), klon pospolity (17 szt.), lipa szerokolistna (25 szt.), jarząb pospolity (30 szt.), które zostały nasadzone m.in. na bulwarach miejskich i alejce – ścieżce zdrowia w parku miejskim. Ponadto zakupiono i nasadzono na terenie zrekultywowanych składowisk na ulicy Wyszyńskiego i ulicy Dobrzyńskiej 1200 szt. krzewów dzikiej róży. Nasadzeń dokonali pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie.

Wprowadzenie i odtworzenie zadrzewień ma głównie związek z koniecznością uzupełnienia drzewostanu usuniętego w wyniku uszkodzeń przez silne wiatry, zagrażającego mieszkańcom lub zniszczonego przez wandali. Poza tym część drzew jest w bardzo złym stanie fitosanitarnym, przez co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa. Niezbędne było usunięcie tych i odtworzenie zadrzewień.

Całkowity koszt zrealizowanego przedsięwzięcia wyniósł 28.710,00 zł.

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW wyniosła 18.476,00 zł.

http://www.umlipno.pl/,page,sesje_rady_miejskiej_w_lipnie,332.htmlhttp://umlipno.esesja.plhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,informacje,4546.htmlhttp://umlipno.pl/download/1526899631.jpghttp://bip.umlipno.pl/page,wybory_na_prezydenta_rzeczypospolitej_polskiej_-_28_czerwca_2020,337.htmlhttp://www.umlipno.pl/pl,news2,ue_-_projekty,3750.html#tresc_stronyhttp://www.umlipno.pl/pl,page,program_czyste_powietrze_,333.htmlhttp://umlipno.pl/pl,news2,rewitalizujemy_lipno_–_konsultacje_spoleczne,2954.html#tresc_stronyhttps://www.umlipno.pl/pl,page,straz_miejska_w_lipnie,337.htmlhttps://umlipno.pl/download/1578639026.pdfhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,fundusz_drog_samorzadowych,4749.htmlhttp://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.htmlhttps://umlipno.pl/download/1592892569.pdfhttps://www.umlipno.pl/pl,news2,ambulans_do_pobierania_krwi_od_dawcow_honorowych_–_harmonogram_na_2020_rok,4458.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pFnwjGeNvq0&feature=youtu.behttp://um-lipno.esog.pl/http://www.umlipno.pl/pl,page,partnerzy_lipnowskiej_karty_duzej_rodziny_i_karty_seniora,269.htmlhttp://mlipno.e-mapa.net/https://mikroporady.pl/pytania-do-ekspertahttp://www.facebook.com/urzad.miejskiwlipniehttp://umlipno.pl/userfiles//salaślubów.jpghttp://www.umlipno.pl/pl,news2,nakretki_dla_igora,3509.html#tresc_stronyhttp://pogodynka.pl/ostrzezeniahttp://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.htmlhttp://umlipno.pl/pl,page,kujawsko-pomorski_fundusz_pozyczkowy,180.htmlhttp://www.indexfirm.pl/gablota/miasto/1631/LIPNOhttp://www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl/http://http://http://